Drottningen diplomerade avdelning 1 på Norrtälje sjukhus

Onsdagen den 6 september besökte Drottningen Norrtälje sjukhus för att diplomera medarbetarna på den geriatriska avdelningen. Norrtälje sjukhus avdelning 1 är den andra vårdavdelningen i Sverige som nu är Silviahemcertifierad.

Silviahemmets styrelse fick en visning av sjukhusets avdelning 1 av vd Peter Graf.

Silviahemmets styrelse fick en visning av sjukhusets avdelning 1 av vd Peter Graf. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Dagen på Norrtälje sjukhus inleddes med ett styrelsemöte i Stiftelsen Silviahemmet och därefter följde en certifieringsceremoni av Norrtälje sjukhus avdelning 1. All personal på Norrtälje sjukhus geriatriska vårdavdelning har utbildats av Silviahemmet för att på bästa sätt kunna ta hand om patienter med demenssjukdom.

Personalen vid Norrtälje sjukhus avdelning 1.

Personalen vid Norrtälje sjukhus avdelning 1. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Silviahemmet utbildar hela vård- och omsorgsenheter – vårdpersonal, vaktmästare, ledning, städ- och kökspersonal med flera – genom en grundutbildning i god demensvård. Silviahemmets certifikat följs upp årligen och förnyas var tredje år. Kunskap om demenssjukdom ökar förståelse och underlättar bland annat bemötande av patienter som drabbats av demens eller andra kognitiva funktionsnedsättningar.

Drottningen fick tillfälle att tala med patienter på avdelningen.

Drottningen fick tillfälle att tala med patienter på avdelningen. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Margareta Söderman, enhetschef för avdelning 1 på Norrtälje sjukhus, tar emot Silviahemmets certifikat nr 59 av Drottningen.

Margareta Söderman, enhetschef för avdelning 1 på Norrtälje sjukhus, tar emot Silviahemmets certifikat nr 59 av Drottningen. Foto: Yanan Li/Silviahemmet

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. Idag finns över 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. I maj 2017 invigde Drottningen nästa steg i utvecklingen – SilviaBo