Kungen vid Naturturismens framtid i Sverige

Den 4 och 5 september deltog Kungen i Sveaskogs seminarium i Mörrum på temat svensk naturturism.

Under tisdagen besökte Kungen Mörrumsån för att ta del av arbetet med att bevara och utveckla lax- och öringbeståndet.

Under tisdagen besökte Kungen Mörrumsån för att ta del av arbetet med att bevara och utveckla lax- och öringbeståndet. Foto: Ben G.T. Nyberg

På måndagseftermiddagen anlände Kungen till Mörrum för att ta del av seminariet Naturturismens framtid i Sverige. Naturturism är det snabbast växande segmentet inom den internationella besöksnäringen. Sveaskog arrangerade seminariet med syftet att diskutera hur man kan kombinera ett växande intresse för att jaga, fiska och njuta av naturupplevelser med ett aktivt skogsbruk.

Vid seminariet ”Naturturismens framtid i Sverige”; Viveka Beckeman, Sveaskog, Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Kungen, Eva Färnstrand, Sveaskog, och Inger Thorén Emilsson, Sveaskog.

Vid seminariet ”Naturturismens framtid i Sverige”; Viveka Beckeman, Sveaskog, Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, Kungen, Eva Färnstrand, Sveaskog, och Inger Thorén Emilsson, Sveaskog. Foto: Ben G.T. Nyberg

Under tisdagen besökte Kungen Mörrumsån, tillsammans med bland andra Sveaskogs styrelseordförande Eva Färnstrand, som är ett av Sveriges mest kända fiskevatten.

Under de senaste åren har Sveaskog/Mörrums Kronolaxfiske genomfört biotop­vårdande åtgärder som att placera ut stenblock som en gång i tiden rensats bort för att underlätta timmerflottning, lägga ut lekgrus och öppna nya lek- och uppväxt­områden.

Kronolaxfiskets Henric Persson och Per Karlsson höll en förevisning av utförda återställningsåtgärder och resultatet av dessa.