Drottningen vid invigningen av Visitation Reformation

Fredagen den 1 september var Drottningen i Uppsala för att delta i invigningen av utställningen Visitation Reformation i Uppsala domkyrka.

Under fredagseftermiddagen invigdes utställningen Visitation Reformation med verk av videokonstnären Bill Viola.

Under fredagseftermiddagen invigdes utställningen Visitation Reformation med verk av videokonstnären Bill Viola. Foto: Magnus Aronson

Utställningen Visitation Reformation är en del i firandet av 500-årsjubileet av reformationen. I Uppsala domkyrka visas fem videoverk av den amerikanske konstnären Bill Viola. Ytterligare ett visas på Uppsala konstmuseum.

Bill Viola, född 1951 i New York, räknas till de ledande samtida videokonstnärerna. Hans arbete brukar beskrivas som att det berör de grundläggande erfarenheterna i den mänskliga existensen, som födelse, död och befrielse. Bill Violas verk finns på de stora gallerierna och museerna världen runt. Han är också representerad i flera kyrkor och katedraler.

Under visningen av utställningen: ärkebiskop Antje Jackelén, Drottningen, Kira Perov, chef för Bill Viola studio och även gift med konstnären, landshövding Göran Enander och Kristin Windolf Granberg, projektledare för utställningen och domkyrkokomminister.

Under visningen av utställningen: ärkebiskop Antje Jackelén, Drottningen, Kira Perov, chef för Bill Viola studio och även gift med konstnären, landshövding Göran Enander och Kristin Windolf Granberg, projektledare för utställningen och domkyrkokomminister. Foto: Magnus Aronson

Martin Luthers 500-årsubileum

År 2017 firar Svenska kyrkan och lutherska kyrkor världen över att det var 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina nittiofem teser om kyrkans reformation.