Kungen höll avskedsaudiens för Ungerns ambassadör

Onsdagen den 30 augusti hölls en avskedsaudiens på Kungl. Slottet för Ungerns ambassadör Lilla Makkay.

Kungen tillsammans med Ungerns ambassadör Lilla Makkay vid dagens avskedsaudiens.

Kungen tillsammans med Ungerns ambassadör Lilla Makkay vid dagens avskedsaudiens. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.