Kronprinsessan vid Sametingets öppnande

Onsdagen den 30 augusti närvarade Kronprinsessan vid Sametingets öppnande. Ceremonin ägde rum på Mittuniversitetet i Östersund.

Kronprinsessan under Sametingets öppnande på Mittuniversitetet i Östersund.

Kronprinsessan under Sametingets öppnande på Mittuniversitetet i Östersund. Foto: Robert Henriksson/TT

Vid Sametingets öppnande under onsdagen hälsade tingets ordförande Paulus Kuoljok välkommen och därefter talade bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och en av många samiska pionjärer – Lars Thomasson, 89 år, som hade regeringens uppdrag att förbereda det första sametingsvalet. Han gav en återblick på Sametingets tillkomst 1992-1993.

Under ceremonin förklarade Sofia Jannok Sametingets mandatperiod 2017-2021 öppnad.

Under ceremonin förklarade Sofia Jannok Sametingets mandatperiod 2017-2021 öppnad. Foto: Robert Henriksson/TT

Under ceremonin som ägde rum på Mittuniversitetet i Östersund närvarade Kronprinsessan, kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, ordföranden för FN:s kommitté mot rasdiskriminering, Anastasia Crickley, riksdagsledamöter, representanter för flera samebyar och samiska organisationer, ambassadörer, landshövdingar och kommunalråd.

Sametingets ledamöter.

Sametingets ledamöter. Foto: Robert Henriksson/TT

Sametinget är en statlig myndighet med särskilt ansvar för språk, kultur och rennäring. Det folkvalda parlamentet består av 31 ledamöter som träffas i plenum tre gånger per år.

Förutom Sametingets öppnande av en ny fyraårig mandatperiod, den sjunde mandatperioden, hålls plenum i Östersund under veckan.

Sametinget

Sametinget är både ett folkvalt parlament och en statlig myndighet. Sametingets arbetsuppgifter är reglerade i sametingslagen (SFS 1992:1433). Det finns ett kansli med tjänstemän som sköter de dagliga myndighetsuppgifterna och en politisk nivå med folkvalda politiker.

2017-2018 är ett viktigt jubileumsår för samerna. Den 6 februari 1917 öppnade det första gränsöverskridande samiska landsmötet i Trondheim. Året efteråt hölls det första landsmötet på den svenska sidan – i Östersund.

Kronprinsessan fick tillfälle att träffa representanter från sametingspartierna.

Kronprinsessan fick tillfälle att träffa representanter från sametingspartierna. Foto: Robert Henriksson/TT