Kronprinsessan vid Världsvattenveckan

Måndagen den 28 augusti närvarade Kronprinsessan vid ett seminarium om antibiotikaresistens, som hölls på Folkets Hus i Stockholm. Föreläsningen är en del av Världsvattenveckan.

Peter Forssman, SIWI:s styrelseordförande, Kronprinsessan och Katarina Veem, Director, Swedish Water House, SIWI.

Peter Forssman, SIWI:s styrelseordförande, Kronprinsessan och Katarina Veem, Director, Swedish Water House, SIWI. Foto: Jonas Borg

Under måndagseftermiddagen närvarade Kronprinsessan vid seminariet Antimicrobial resistance putting sustainable development at risk – drivers, impacts, solutions. Det handlade om hur spridningen av antibiotikaresistens hotar hållbar utveckling globalt, om konsekvenserna och vad vi kan göra för att minska problemet.

Det finns ett stort antal olika initiativ, från företag till forskare och civilsamhälle, på både lokal, nationell och global nivå som tar upp dessa frågor. Experter presenterade under seminariet pågående initiativ mot antimikrobiell resistens och spridning av läkemedel till miljön från olika perspektiv.

Seminariet arrangerades av SIWI Swedish Water House tillsammans med SIAN I, Sida, Nordea och Kommunal.

Kronprinsessan och Peter Thomson, ordförande för FNs generalförsamling.

Kronprinsessan och Peter Thomson, ordförande för FNs generalförsamling. Foto: Kungahuset.se

World Water Week 2017

Den 27 augusti – 1 september möts experter, beslutsfattare och innovatörer från hela världen i Stockholm för att diskutera vattenfrågor under World Water Week, en global vattenkonferens som arrangeras av Stockholm International Water Institute (SIWI).

Årets tema är Vatten och avfall: minska och återanvänd.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.