Drottningen vid utbildningsstart för Silvia­sjuksköterskor

Måndagen den 28 augusti närvarade Drottningen vid introduktionsdagen för blivande Silviasjuksköterskor på Silviahemmet.

Drottningen talar inför blivande Silviasjuksköterskor.

Drottningen talar inför blivande Silviasjuksköterskor. Foto: Yanan Li

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och är en webbaserad distansutbildning i regi av Sophiahemmet Högskola och Stiftelsen Silviahemmet.

Utbildningens fokus ligger på omvårdnad vid demenssjukdom och sjuksköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vårdfilosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående.

Drottningen tillsammans med de sjuksköterskeelever som nu startar sin utbildning.

Drottningen tillsammans med de sjuksköterskeelever som nu startar sin utbildning. Foto: Yanan Li

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet. Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga.

I dag finns snart 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silvia­fysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet.