Prins Daniel vid SNS Tylösands­konferens 2017

Onsdagen den 23 augusti deltog Prins Daniel i Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Årets tema var Inequality and Democracy.

Prinsen tillsammans med Richard Baldwin, Anne Applebaum och Mia Horn af Rantzien, vd SNS, vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens.

Prinsen tillsammans med Richard Baldwin, Anne Applebaum och Mia Horn af Rantzien, vd SNS, vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälles (SNS) Tylösandskonferens. Foto: Allan Seppa

Tylösandskonferensen handlade i år om den växande ojämlikheten i många länder i västvärlden och om demokratins framtid. Under dagen beskrev ledande bedömare utvecklingen och gav sin syn på vad som kan göras för att stödja en socialt och ekonomiskt inkluderande samhällsutveckling.

Bland andra deltog Pulitzerprisvinnande historikern Anne Applebaum och ekonomen Richard Baldwin.

Konferensens moderator var Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

Prins Daniel i samtal med Mia Horn af Rantzien, Frans Lindelöw och Richard Baldwin.

Prins Daniel i samtal med Mia Horn af Rantzien, Frans Lindelöw och Richard Baldwin. Foto: Allan Seppa

Om SNS

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) är en politiskt oberoende ideell förening grundad 1948. Genom forskning, möten och bokutgivning bidrar SNS till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys.