Kungen invigde avsaltnings­verk i Sandvik på Öland

Torsdagen den 22 juni invigde Kungen ett nytt avsaltningsverk i Sandvik på norra Öland för rening av bräckt vatten från Östersjön.

– Att säkra tillgången till rent vatten för alla är en av våra största utmaningar, sa Kungen i sitt invigningstal.

– Att säkra tillgången till rent vatten för alla är en av våra största utmaningar, sa Kungen i sitt invigningstal. Foto: Kungahuset.se

Kungen fick tillsammans med Anders Lindholm, vd för Borgholms Energi och Thomas Carlzon, ny landshövding i Kalmar län en förevisning av anläggningens vattenfilter.

Kungen fick tillsammans med Anders Lindholm, vd för Borgholms Energi och Thomas Carlzon, ny landshövding i Kalmar län en förevisning av anläggningens vattenfilter. Foto: Kungahhuset.se

De senaste åren har Öland haft en akut vattenbrist. I dag invigde Kungen ett nytt avsaltningsverk i Sandvik på norra Öland som är en av många åtgärder för att klara den öländska vattenförsörjningen på lång och kort sikt.

Det nya verket kommer att avsalta Östersjöns bräckta vatten och ge ölänningarna ett rent vatten med låg salthalt. Tekniken är beprövad ibland annat Mellanöstern och Spanien där avsaltning av havsvatten är en betydelsefull del av vattenproduktionen. Även på Gotland finns ett liknande avsaltningsverk.

Kungen togs emot av bland andra landshövding i Kalmar län Thomas Carlzon, Anders Lindholm, direktör Borgholm Energi AB och kommunalrådet i Borgholms kommun Ilko Corkovic och fick därefter en visning av det nya verket.

I sitt invigningstal sa Kungen:

Vattenfrågan är i högsta grad global. Vi gör klokt i att lära av varandra. Anläggningen här i Sandvik bygger på teknik som utvecklats i bland annat Mellanöstern och Spanien. Och på många andra orter i Sverige kommer man framöver att bygga vidare på de erfarenheter som görs här i Sandvik.

Att producera färskvatten genom avsaltning är inte bara en spännande teknik. Det kommer sannolikt också att vara ett viktigt verktyg för att möta en av våra största utmaningar: att säkra tillgången till rent vatten för alla.

Jag ser verkligen fram emot att följa utvecklingen här på Öland.

Härmed förklarar jag avsaltningsverket i Sandvik invigt!

H.M. Konungen

Kungen invigde avsaltningsverket genom att vattna en Ölandssolvända på scenen.

Kungen under visningen av avsaltningsverket tillsammans med Anders Lindholm, vd för Borgholms Energi och Thomas Carlzon, ny landshövding i Kalmar län.

Kungen under visningen av avsaltningsverket tillsammans med Anders Lindholm, vd för Borgholms Energi och Thomas Carlzon, ny landshövding i Kalmar län. Foto: Kungahhuset.se

Vattenbrist på Öland och avsaltningsverket i Sandvik

Under 2015 och 2016 var nederbörden extremt låg vilket medförde en akut vattenbrist på Öland. För att klara vattenförsörjningen på kort och lång sikt vidtogs flera åtgärder. En vattenledning byggdes till fastlandet, vatten transporterades med lastbil, nya brunnar borrades och gamla brunnar togs åter i bruk. Man rustade också upp infiltrationsanläggningar inför kommande nederbördsperiod.

I augusti 2016 togs första spadtaget för ett nytt vattenverk i Sandvik för avsaltning av bräckt vatten från Östersjön. Produktionen av färskvatten via avsaltning bygger på filterteknik. Råvatten från havet tas in, antingen via öppet intag i ledning, eller via strandborrade brunnar. Vattnet filtreras sedan i flera steg.

Behandlingen ger ett rent vatten med låg salthalt, där även lukt, smak och färg reducerats. Före distribution ut på nätet desinficeras vattnet, vilket kan ske med antingen klor eller UV-ljus.