Prins Daniel i möte med Anders Raustorp

Onsdagen den 21 juni deltog Prins Daniel i ett möte med docent Anders Raustorp på Kungl. Slottet.

Prins Daniel tillsammans med docent Anders Raustorp som inleder ett samarbete med Generation Pep.

Prins Daniel tillsammans med docent Anders Raustorp som inleder ett samarbete med Generation Pep. Foto: Kungahuset.se

Anders Raustorp är docent i sjukgymnastik med inriktning mot fysisk aktivitet vid Göteborgs Universitet. Han har varit delaktig i att ha tagit in fysisk aktivitet på recept (FaR) till svensk sjukvård och medverkat till att ha etablerat stegräknaren som ett verktyg inom svensk hälso- och sjukvård.

Anders betonar vikten av att arbeta med fysisk självkänsla hos barn och unga och menar att idrottslärare i skolan spelar en lika viktig roll som föräldrarna gör utanför skolan. Vid mötet berättade Anders Raustorp att redan barn rör sig mer i skolan än på fritiden.

– Vi behöver gå från idrottsprestation till rörelseglädje och fysisk aktivitet, säger Anders . För mindre barn menar han att det handlar om att exponera barnen för olika aktiviteter och låta dem i så hög utsträckning som möjligt få testa själva. För de äldre barnen handlar det om att finna en harmoni på idrottslektionerna där man håller kvar engagemanget hos de riktigt hängivna och prestationsinriktade samtidigt som man låter de som har färre förutsättningar vara lika delaktiga. Det handlar om Competence Motivator Theory (se länk nedan).

Benämningen för ämnet ”Idrott och Hälsa” har blivit alldeles för brett där allt ska rymmas, menar Anders Raustorp. Det tenderar att bli mer inlärning än utövning av fysisk aktivitet och där har vi alldeles för få timmar att tillgå, även om regeringen nu klubbade igenom förslaget med 100 timmar utökad idrott i skolan.

Anders Raustorp och organisationen Generation Pep – grundad av Kronprinsessparet – inleder nu ett samarbete där Anders förser Generation Pep med nya studieresultat etc.