Drottningen delade ut The Stockholm Prize in Criminology

Tisdagen den 20 juni delade Drottningen ut The Stockholm Prize in Criminology vid en ceremoni i Stadshuset i Stockholm.

Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset.

Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset. Foto: Johan Jeppsson/IBL

Vinnaren Richard E. Tremblay mottog ett diplom av Drottningen under ceremonin i Stadshuset. Professor Richard E. Tremblay tilldelas priset för sin forskning kring föräldraskap, biologi, skolgång och brottsförebyggande åtgärder upp till 24 års ålder.

Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset.

Drottningen och pristagaren professor Richard E. Tremblay vid ceremonin i Stadshuset. Foto: Pernilla Tofte