Kungen höll avskedsaudienser

Måndagen den 19 juni hölls avskedsaudienser på Kungl. Slottet för ambassadörerna Ibrahim M. S. Grada från Libyen och Fatma Omrani Ep Chargui från Tunisien.

Kungen tillsammans med Libyens ambassadör Ibrahim M. S. Grada.

Kungen tillsammans med Libyens ambassadör Ibrahim M. S. Grada. Foto: Kungahuset.se

Tunisiens avgående ambassadör Ms Fatma Omrani Ep Chargui vid dagens avskedsaudiens med Kungen.

Tunisiens avgående ambassadör Ms Fatma Omrani Ep Chargui vid dagens avskedsaudiens med Kungen. Foto: Kungahuset.se

På samma sätt som ambassadören tas emot vid en högtidlig audiens av Kungen när han eller hon tillträder sin tjänst i Sverige sker ett liknande, om än något mindre formellt, möte när ambassadören reser hem igen.