Kungen vid WWF:s årsmöte

Onsdagen den 14 juni deltog Kungen i Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls i Leufsta herrgård, Lövstabruk. Mötet följdes av exkursion i Lingnåre och Fågelsundets fiskeläge, Tierps kommun. Kungen är hedersordförande i WWF:s förtroenderåd.

Kungen tillsammans med Ulf Holmberg, WWF och Upplandsstiftelsens ordförande Anders Hedström.

Kungen tillsammans med Ulf Holmberg, WWF och Upplandsstiftelsens ordförande Anders Hedström. Foto: Stefan Andersson/WWF

Dagen inleddes med Världsnaturfonden WWF:s årsmöte som hölls på Leufsta herrgård i Lövstabruk. Efter det inledande ordinarie rådsmötet höll WWF:s internationella ordförande Yolanda Kakabadse Navarro ett föredrag med rubriken Transformational Change in a Changing World.

Årets Miljöhjälte 2016, entreprenören Lasse Wennman, presenterade sedan sitt initiativ Matakuten, genom vilket butikernas matsvinn tas tillvara. Cirka 10 ton mat delar han ut varje månad till att behövande, mat som annars skulle slängas.

Efter en gemensam lunch på Leufsta värdshus begav sig mötesdeltagare till Lingnåre kulturreservat för en exkursion.

Bevarad vikingamiljö

Lingnåre är Uppsala läns första kulturreservat. Genom samverkan mellan Länsstyrelsen och Upplandsstiftelsen har kulturmarkerna restaurerats. Kulturlandskapet vid Lingnåre är från vikingatid och äldre medeltid. Spår av bostäder, odlingar och gravplatser efter de människor som tidigare bodde här har bevarats. I de gamla kulturmarkerna är floran rik och varierad. Här finns också många fjärilsarter varav flera är ovanliga.

Därefter fortsatte färden till Fågelsundets fiskeläge med utsikt över Björns skärgård. Natura 2000-området Björns skärgård är beläget nordost om Skärplinge vid Upplands nordkust med sex större öar och en mängd småskär och har ett mycket rikt fågelliv.

Ola Jennersten (WWF) samt Björn-Gunnar Lagström (Upplandsstiftelsen) informerade om projektet Björns skärgård samt om skräntärnan som häckar i området.

Genom ett mångårigt samarbete mellan WWF och Upplandsstiftelsen samt förhandlingar med Svenska staten och det privata skogsföretaget Bergvik kommer den fågelrika Björns skärgård inom kort att avsättas som ett naturreservat.

Kungen delade ut en plakett till Uppslandsstiftelsens ordförande Anders Hedström för stiftelsens arbete med att freda Björns skärgård.

Fågelsundets fiskeläge, Björns skärgård.

Fågelsundets fiskeläge, Björns skärgård. Foto: Stefan Andersson/WWF

Björns skärgård som 2013 utsågs som en Svensk Pärla ligger på norra Upplandskusten och kommer att säkerställas som skyddad habitat för Skräntärnan men även för många andra sträckande viktiga flyttfågelarter. Syftet med reservatsbildningen är att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt tillgodose behovet av områden för friluftslivet.