Kungaparet och Prins Carl Philip vid Stenhammardagen

Tisdagen den 13 juni deltog Kungaparet och Prins Carl Philip i Stenhammardagen, som arrangeras av Sveriges Lantbruksuniversitet och Stenhammars godsförvaltning. Årets tema var En livsmedelsstrategi för Sverige.

Kungen inleder Stenhammardagen.

Kungen inleder Stenhammardagen. Foto: Carolina Byrmo/IBL

På Stenhammar, strax utanför Flen, samlades ett 100-tal inbjudna gäster för att ta del av seminarium under förmiddagen och exkursion på eftermiddagen. Temat för årets Stenhammardag handlade om den av regeringen framlagda propositionen. En livsmedelsstrategi för Sverige och den därpå presenterade handlingsplanen.

Kungen hälsade välkommen till Stenhammar och sa:

En stark och hållbar matproduktion är viktigt för Sverige. Det ger tillväxt och arbets­tillfällen i hela landet. Dessutom är det en viktig del av vår historia och kultur.

Jag tror, att det är ytterst angeläget att vi får till stånd en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja – hela vägen från jord till bord. Det ska vara lätt att välja rätt – och att välja svenskt!

H.M. Konungen

Därefter presenterade statssekreterare Elisabeth Backteman den nationella livsmedelsstrategin och handlingsplanen. Bland förmiddagens talare fanns även Lantbrukarnas Riksförbunds vice förbundsordförande Åsa Odell, som talade kring regler och villkor samt ökad och säkrad produktion. ICA Gruppens vd Per Strömberg lyfte konsument- och marknadsaspekten. Kunskap och innovation var ämnet för Erik Fahlbecks, vicerektor Sveriges lantbruksuniversitet, anförande.

Eftermiddagens fältstudier var på temat dagens och framtidens teknik i lantbrukets, skogsbrukets och miljövårdens tjänst.

Kungen och Prins Carl Philip i samtal med Jan Weijber.

Kungen och Prins Carl Philip i samtal med Jan Weijber. Foto: Carolina Byrmo/IBL

Om Stenhammardagen

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Stenhammars godsförvaltning inledde våren 2006 ett samarbete i syfte att generera kunskap för utveckling av den betesbaserade köttproduktionen till gagn för såväl produktionsgrenen mer generellt som för driften på Stenhammar. Samarbetet rör såväl forsknings- som utbildningsinsatser.

Om Stenhammar

Stenhammar ligger i hjärtat av Södermanland, strax utanför Flen. På egendomen bedrivs idag ett modernt jord- och skogsbruk. Enligt testamente av Robert von Kræmer tillföll Stenhammar staten 1903 för att disponeras av en medlem av Kungahuset med arvsrätt till kronan. Prins Wilhelm blev förste statsarrendatorn på Stenhammar fram tills sin död 1965, då det övertogs av dåvarande kronprins Carl Gustaf.