Kronprinsessan vid presentation av Sveriges arbete med Agenda 2030

Tisdagen den 13 juni närvarade Kronprinsessan vid presentationen av regeringens rapport till FN om arbetet med Agenda 2030. Konferensen hölls på Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm.

Kronprinsessan hälsar på statsråden Ardalan Shekarabi och lsabella Lövin vid ankomsten till Dramaten.

Kronprinsessan hälsar på statsråden Ardalan Shekarabi och lsabella Lövin vid ankomsten till Dramaten. Foto: Karina Ljungdahl/IBL

I sommar redovisar regeringen Sveriges arbete med att genomföra Agenda 2030. Detta sker vid FNs högnivåforum i juli. Som underlag för redovisningen har en rapport tagits fram i nära samverkan med myndigheter, kommuner och landsting, civilsamhällesorganisationer, näringslivet, fackföreningar samt universitet och högskolor.

Under tisdagsförmiddagen presenterades rapporten av lsabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister, och Ardalan Shekarabi, civilminister.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.