Kungen delade ut stipendier ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Fredagen den 9 juni delade Kungen ut stipendium ur Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö till 14 forskare.

Kungen tillsammans med stipendiaterna.

Kungen tillsammans med stipendiaterna. Foto: Clas Göran Carlsson

Stipendiaterna tog emot sina stipendier av Kungen i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Efter stipendieutdelningen föreläste professor Stephen M. Redpath, som är den tjugoförste innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap.

Han är professor vid University of Aberdeen, UK, och har huvudsakligen arbetat med frågor relaterade till pågående markanvändning, dess konsekvenser för olika viltstammar och bevarandefrågor hos olika fågelarter i Skottland. Genom sin forskning har han förstått vikten av att kunna kommunicera vetenskap och inkorporera synpunkter från skilda intressegrupper för att förvalta/bevara olika djurpopulationer.

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö

Stiftelsens ändamål är att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.