Kronprinsessan vid World Ocean Conference

Torsdagen den 8 juni och fredagen den 9 juni deltog Kronprinsessan i World Ocean Conference, arrangerad av Sverige och Fiji. Konferensen hölls i FN i New York. Kronprinsessan är ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål och har valt att särskilt fokusera på arbete inom havs- och fiskefrågor.

Kronprinsessan tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed.

Kronprinsessan tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J. Mohammed. Foto: UN Photo/Mark Garten

Havskonferensen syftade till att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Ett konkret mål med konferensen var att få länderna att underteckna en deklaration med rekommendationer för arbetet med hållbara hav. Konferensen innehöll också partnerskapsdialoger, där ledande aktörer från såväl stater, företag och det civila samhället samtalade om innovativa strategier för att nå lösningar på de havsrelaterade utmaningar som aktörerna står gemensamt inför.

Kronprinsessan deltog under onsdagskvällen vid mottagning arrangerad av Furst Albert II av Monaco. Från vänster: Maria Luiza Ribeiro Viotti, Chef de Cabinet to the Secretary-General; Peter Thomson, President of the seventy-first session of the General Assembly; statsrådet Isabella Lövin, Kronprinsessan, Furst Albert, Marijcke Anne Thomson, Peter Thomsons hustru.

Kronprinsessan deltog under onsdagskvällen vid mottagning arrangerad av Furst Albert II av Monaco. Från vänster: Maria Luiza Ribeiro Viotti, Chef de Cabinet to the Secretary-General; Peter Thomson, President of the seventy-first session of the General Assembly; statsrådet Isabella Lövin, Kronprinsessan, Furst Albert, Marijcke Anne Thomson, Peter Thomsons hustru. Foto: UN Photo/Ariana Lindquist

Torsdag 8 juni

På världsvattendagen den 8 juni deltog Kronprinsessan i möten med bland andra miljöminister Karolina Skog och Hannah Stanton chef för TheGoals.org.

Därefter närvarade Kronprinsessan vid firandet av världshavsdagen, som ägde rum i generalförsamlingen i New York. Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, inledningstalade.

Eftermiddagen fortsatte bland annat med ett seminarium arrangerat av Havs- och vattenmyndigheten kring ökat samarbete mellan nationer, från källa till hav, som ett sätt att nå hållbarhetsmål 14.

Kronprinsessan i möte med Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute.

Kronprinsessan i möte med Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan i möte med Sir Richard Branson.

Kronprinsessan i möte med Sir Richard Branson. Foto: Elisabeth Winqvist

Fredag 9 juni

Kronprinsessans förmiddag inleddes med ett seminarium om åtgärder mot skräp i havet, arrangerad av Havsmiljöinstitutets vid Göteborgs universitet. I fokus stod konkreta lösningar som baseras på forskning och vetenskap.

Kronprinsessan hade även möjlighet att bli informerad av Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute, om Arktis och polarfrågor.

Därefter besökte Kronprinsessan den svenska utställningen om hav och miljö i FN-byggnaden.

Eftermiddagen och konferensen avrundades med Stockholm Resilience Centres seminarium Engaging the private sector in SDG14. The Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS) initiative.

Kronprinsessan höll inledningstal och sade:

Mina damer och herrar, i det här rummet ser jag företagsledare, beslutsfattare och framstående forskare. Jag ser konsumenter. Jag ser personer vars handlingar och vars beslut kan göra en riktig skillnad för världshavens framtid.

Jag vill härmed uppmana er att använda allt ert inflytande. Gör vad ni kan, gör det klokt, och - viktigast av allt - gör det nu. Gör det som om det var en skogsbrand ni skulle bekämpa.

Friska världshav är inte någon lyxvara. Det är en nödvändighet för vår överlevnad. Och att ta hand om världshaven betyder att ta hand om oss själva.

H.K.H. Kronprinsessan

Om Keystone Dialogue

Världens nio största fisk- och skaldjursföretag har skrivit under ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Det var resultatet av Soneva Dialogue som hölls på Maldiverna i november 2016.

De deltagande företagen åtar sig bland annat att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue var det första mötet i Keystone Dialogue, som är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Kronprinsessans besök i Japan i april 2017 hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på svenska ambassaden i Tokyo.

Måndagen den 15 och tisdagen den 16 maj deltog Kronprinsessan i den andra dialogen, Stockholm Dialogue som hölls på Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Kronprinsessan arbetar framförallt med frågor som rör vatten och hälsa.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Fijis premiärminister Josaia Voreqe Bainimarama och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister.

FN:s generalsekreterare António Guterres, Fijis premiärminister Josaia Voreqe Bainimarama och Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister. Foto: UN Photo/Kim Haughton

The Ocean Conference

Sverige och Fiji var initiativtagare och ordförande för konferensen som hölls i FN i New York den 5–9 juni 2017. Uppemot 8 000 delegater deltog i evenemanget som är Sveriges största enskilda FN-engagemang sedan Stockholmskonferensen 1972, där Kungen deltog.

The Ocean Conference fokuserade på lösningar och var en mötesplats för alla relevanta aktörer. Den resulterade i över 1 300 frivilliga åtaganden från länder, företag, organisationer och andra aktörer. Åtagandena handlar om allt från att minska plast i haven till att stoppa illegalt fiska och stärka skyddet av havsmiljöer.

Till toppen