Drottningen vid brosch­utdelning på Silvia­hemmet

Torsdagen den 8 juni och fredagen den 9 juni delade Drottningen ut broscher och examensbevis till nyexaminerade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor. Ceremonierna hölls på Silviahemmet.

Under examensceremonin på Silviahemmet.

Under examensceremonin på Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Vid torsdagens ceremoni var det nyexaminerade Silviasystrar som tog emot broscher och examensbevis av Drottningen.

Den första Silviasysterutbildningen startade 1996 på Silviahemmet under ledning av professor Barbro Beck-Friis. År 2004 blev Silviasysterutbildningen – specialisering i demensvård för undersköterskor, webbaserad genom samverkan mellan Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola. Utbildningen till Silviasyster ger 60 högskolepoäng.

Under fredagen delade Drottningen ut broscher och examensbevis till nyexaminerade Silviasjuksköterskor.

Sophiahemmet Högskola ger i samverkan med Stiftelsen Silviahemmet det nätbaserade utbildningsprogrammet Silviasjuksköterska – Omvårdnads­vetenskap med inriktning demensvård. Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasjuksköterska. Utbildningen startade 2008.

Ceremonierna hölls på Silviahemmet.

Ceremonierna hölls på Silviahemmet. Foto: Yanan Li

Om Stiftelsen Silviahemmet

Silviahemmet grundades 1996 på initiativ av Drottningen. Silviahemmet har sedan starten verkat för att höja kunskap och kompetens inom demensområdet.

Regelbundet anordnas utbildningar för medarbetare i vård och omsorg liksom för anhöriga. I dag finns snart 800 Silviasystrar och Silviasjuksköterskor utbildade i demensvård vid Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Silvialäkare blir allt fler genom samarbete med Karolinska institutet och snart kommer genom samarbetet med KI även Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter kunna diplomeras.

Jämte utbildningarna finns också dagverksamheten på Drottningholm som är hjärtat i Silviahemmets verksamhet. I maj 2017 invigde Drottningen nästa steg i utvecklingen – SilviaBo.