Informationskonselj på Kungl. Slottet

Onsdagen den 7 juni hölls informationskonselj på Kungl. Slottet. Under konseljen informerar varje närvarande statsråd om politiska initiativ, utredningar och pågående lagstiftning inom sina respektive departement samt svarar på frågor från Kungen.

Kungen hälsar på statsråden inför dagens informationskonselj.

Kungen hälsar på statsråden inför dagens informationskonselj. Foto: Kungahuset.se

Enligt 1974 års regeringsform har statsministern ansvar för att hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter. Formellt är det Kungen som sammankallar regeringen till konselj, men beslutet fattas i samråd med statsministern.

Kungen leder konseljen, som håll 3–4 gånger per år.

Informationskonseljerna hålls vanligtvis i Konseljsalen, men då den genomgår en renovering under 2017 flyttas konseljerna till Lovisa Ulrikas matsal.

Informationskonseljerna hålls vanligtvis i Konseljsalen, men då den genomgår en renovering under 2017 flyttas konseljerna till Lovisa Ulrikas matsal. Foto: Kungahuset.se