Kungen och Prins Carl Philip vid nationella veteran­ceremonin

Måndagen den 29 maj närvarade Kungen och Prins Carl Philip vid den nationella veteranceremonin på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Vid medaljeringen under veterandagsceremonin.

Vid medaljeringen under veterandagsceremonin. Foto: Kungahuset.se

Ceremonin inleddes med parad för fanan och därefter höll försvarsminister Peter Hultqvist tal.

Kransnedläggning vid det nationella veteranmonumentet Restare.

Kransnedläggning vid det nationella veteranmonumentet Restare. Foto: Kungahuset.se

Innan överbefälhavare Micael Bydéns tal så höll fältprost Sten Elmberg en betraktelse. Därefter delades Försvarsmaktens medalj för sårade i strid och Försvarsmaktens Förtjänstmedalj ut. Kungen medaljerade veteranerna.

Ceremonin avslutades med nationalsången.

Under årets veterandag uppmärksammades förutom alla andra veteraner särskilt deltagarna i Sveriges första väpnade FN-insats UNEF i Gaza som i år har 50-årsjubileum.

Under årets veterandag uppmärksammades förutom alla andra veteraner särskilt deltagarna i Sveriges första väpnade FN-insats UNEF i Gaza som i år har 50-årsjubileum. Foto: Kungahuset.se

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen hedras alla Sveriges veteraner. Veterandagen instiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status.

Utanför Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Utanför Sjöhistoriska museet på Kungliga Djurgården i Stockholm. Foto: Kungahuset.se