Prins Carl Philip vid hearing om dyslexi

Tisdagen den 23 maj deltog Prins Carl Philip i en hearing om dyslexi som hölls på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Stockholm. Prinsen är Dyslexiförbundets beskyddare.

Prins Carl Philip inledningstalar vid tisdagens hearing om dyslexi.

Prins Carl Philip inledningstalar vid tisdagens hearing om dyslexi. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Under eftermiddagen på Specialpedagogiska skolmyndigheten hölls hearingen som i år hade temat Hinder och möjligheter för barn med dyslexi.

Prins Carl Philip höll inledningstal och sa:

Jag hade själv lyckan att få ett bra stöd under mina studier. Både på gymnasiet och på universitetet. Det är jag oerhört tacksam för.

Jag är också tacksam för att leva i en tid där vi vet vad dyslexi är. Där det finns forskning, kunskap och förståelse.

H.K.H. Carl Philip

Därefter lyfte Mara Westling Allodi, professor vid Stockholms Universitet, ämnet varför stödet inte når fram till alla elever som behöver. Gertrud Ek från Helsingborgs kommun berättade om stödfunktioner som Helsingborgs stad erbjuder fristående och kommunala skolor i kommunen.

Efter en paus hölls ett panelsamtal under ledning av moderator Torbjörn Lundgren. I samtalet deltog Anna Blom, Skolinspektionen, utbildningsminister Gustav Fridolin, Matz Nilsson, Skolledarna, Greger Bååth, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Julia Lindh, Sveriges Elevråd SVEA, Paula Caleca Costa Hallberg, Skolverket och Per-Arne Andersson, Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Dagen arrangerades av Dyslexiförbundet, Svenska Dyslexiföreningen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Svenska Dyslexistiftelsen och Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn.

Prins Carl Philip deltog även i den första hearingen om dyslexi som hölls i mars 2015.