Kungaparets statsbesök i Indonesien – dag 2

Tisdagen den 23 maj fortsatte Kungaparets statsbesök i Indonesien.

Kungaparet besöker Jakartas gamla stad Kota Tua för att få en inblick i Jakartas historia och kulturarv. Här under en visning på keramikmuseet.

Kungaparet besöker Jakartas gamla stad Kota Tua för att få en inblick i Jakartas historia och kulturarv. Här under en visning på keramikmuseet. Foto: Jonas Ekströmer

Andra dagen på statsbesöket inleddes med en kransnedläggningsceremoni vid monumentet för nationalhjältar, Kalibata National Heroes Cemetery.

Det är en militär kyrkogård belägen i södra Jakarta som upprättades 1954 och omfattar cirka 8 000 gravar. Majoriteten av gravarna tillhör indonesiska soldater som stupat i samband med självständighetskriget 1945–1949. Många japanska soldater, som stannade i landet efter andra världskriget för att delta i striden för ett fritt Indonesien, vilar också på kyrkogården.

Kransnedläggningsceremoni vid monumentet för nationalhjältar, Kalibata National Heroes Cemetery.

Kransnedläggningsceremoni vid monumentet för nationalhjältar, Kalibata National Heroes Cemetery. Foto: Jonas Ekströmer

Kungens förmiddag fortsatte sedan vid avslutningen av ett hackathon. Hackathon är ett sätt att generera idéer och lösningar på problem. I Jakarta har sådana sammankomster arrangerats vid flera tillfällen för att generera innovationer.

Vid det här tillfället var det studenter från fyra framstående indonesiska universitet, fördelade på åtta lag, som under 24 timmar utvecklat koncept inom ramen för Jakarta smart city som kan förbättra trafiksituationen i Jakarta. Efter 24 timmarna ska studenterna kunna presentera en fungerande demo. Kungen närvarade vid presentationerna tillsammans med infrastrukturminister Anna Johansson, representanter för Ericsson och andra företag samt representanter för den indonesiska regeringen.

Kungen och infrastrukturminister Anna Johansson vid studenternas presentation av lösningar för att förbättra Jakartas trafiksituation. Idéerna hade utvecklats under en 24 timmar lång hackathon.

Kungen och infrastrukturminister Anna Johansson vid studenternas presentation av lösningar för att förbättra Jakartas trafiksituation. Idéerna hade utvecklats under en 24 timmar lång hackathon. Foto: Jonas Ekströmer

Drottningen besökte samtidigt Jakarta Creative Hub. Jakarta Creative Hub lanserades den 1 mars 2017 och är tänkt att fungera som en samlingsplats för kreatörer som vill testa nya idéer och koncept inom design, textil och mode. Lokalerna har även plats för startupföretag till ingen eller väldigt förmånlig hyra. Indonesien är ett av världens största produktionsländer för textil- och modeindustrin.

Under en rundvandring fick Drottningen tillfälle att träffa unga lärlingar och kreatörer och höra mer om Creative Hubs olika verksamhetsområden. Därefter följde ett seminarium som bland annat lyfte unga designers, entreprenörskap, internationalisering och innovation.

Drottningen talade och hoppades att besöket på Jakarta Creative Hub ska leda till vidare samarbete mellan länderna, inom hållbarhet, forskning, innovation och entreprenörskap.

Kungaparet besökte sedan Jakartas gamla stad Kota Tua för en lunch och för att få en inblick i Jakartas historia. Vid Fatahillah-torget visades utställningar av batik och wayang (indonesisk dockteater).

På Fatahillah-torget i Jakartas gamla stad Kota Tua visades Volvo-veteranbilar. Volvo har stort affektionsvärde för många indoneser och betraktas som ett kultmärke.

På Fatahillah-torget i Jakartas gamla stad Kota Tua visades Volvo-veteranbilar. Volvo har stort affektionsvärde för många indoneser och betraktas som ett kultmärke. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Under eftermiddagen deltog Kungen, ministrar samt företagsledare från båda länderna i högnivåforumet Indonesia-Sweden Executive Forum, ISEF. Digitalisering, infrastruktur och livskvalitet var ämnen för ISEF, som syftade till att skapa en plattform för fortsatta samarbeten och till att stärka relationerna mellan indonesiska och svenska företag och institutioner.

Kungen anländer till Indonesia-Sweden Executive Forum.

Kungen anländer till Indonesia-Sweden Executive Forum. Foto: Jonas Ekströmer

Efter högnivåforumet besökte Kungen och infrastrukturminister Anna Johansson Jakartas hamn Tanjung Priok, som ligger i den nordöstra delen av Jakarta och som är Indonesiens största hamn. Hamnoperatör är Indonesian Port Cooperation (IPC) som också var värd för besöket.

Delegationen fick en inblick i Indonesien som sjöfarts- och handelsnation samt se hur svenska tekniska lösningar används för att säkerställa att fartygstrafiken in i och ut ur hamnen sker på ett effektivt sätt. Vessel Traffic Management System (VTMIS) som Saab levererat till IPC i Tanjung Priok är ett exempel på detta.

Kungen fick en presentation av verksamheten vid hamnen Tanjung Priok av Ari Santoso, chef IPC. En utbyggnad av hamnen pågår och kommer leda till en tredubbling av kapaciteten. Hamnen kommer då ha större kapacitet än både Rotterdam och Hamburg.

Kungen fick en presentation av verksamheten vid hamnen Tanjung Priok av Ari Santoso, chef IPC. En utbyggnad av hamnen pågår och kommer leda till en tredubbling av kapaciteten. Hamnen kommer då ha större kapacitet än både Rotterdam och Hamburg. Foto: Jonas Ekströmer

Drottningen besökte under eftermiddagen ett litet kvartersbibliotek, "Manggarai Community Library" i Manggarai, en stadsdel i södra Jakarta. Under besöket träffade Drottningen ungdomar från det indonesiska Ungdomsnätverket om Våld mot Barn (YNVAC) och från frivilligorganisationen Komunitas Jendela Jakarta (Window’s of Jakarta Community). De arbetar med barn i området för att ge dem färdigheter för vardagslivet och uppmuntra dem till vidareutbildning.

Vid mötet på kvartersbiblioteket i Manggarai, där delegationen träffade ungdomar som med små medel arbetar för att förbättra situationen för barn.

Vid mötet på kvartersbiblioteket i Manggarai, där delegationen träffade ungdomar som med små medel arbetar för att förbättra situationen för barn. Foto: Frida Wallin

Efter fältbesöket deltog Drottningen i ett rundabordssamtal med beslutsfattare från Indonesien och Sverige, ungdomsrepresentanter och företrädare för intresseorganisationer. Ämnet var hur man i respektive land kan arbeta för att få stopp på våld mot barn.

Både Indonesien och Sverige är ledande i det globala samarbetet inom Agenda 2030 för att få våld mot barn att upphöra. Samtalet modererades av Gunilla Olsson, Unicef.

Drottningen höll tal och sa:

Biblioteket i Manggarai är mycket litet. Men låt mig försäkra er: det finns inget litet i de drömmar och ambitioner som barnen och ungdomarna jag träffade där idag har.

Det var ett mycket inspirerande besök – ett besök som jag länge kommer att minnas. Men det påminde mig också om de utmaningar som många barn står inför idag

H.M. Drottningen

Under Kungaparets mottagning visades utställningar som belyste Sverige ur olika aspekter, med fokus på hållbarhet, innovation och kreativitet. Astrid Damayanti från ABB hjälper Mufidah Kalla att ta en selfie med en robot.

Under Kungaparets mottagning visades utställningar som belyste Sverige ur olika aspekter, med fokus på hållbarhet, innovation och kreativitet. Astrid Damayanti från ABB hjälper Mufidah Kalla att ta en selfie med en robot. Foto: Jonas Ekströmer

Tisdagen avslutades med Kungaparets mottagning på hotell Indonesia Kempinski. Bland gästerna fanns svenska och indonesiska regerings- och näringslivsföreträdare samt representanter från kultur och akademi.

Kungen hälsade gästerna välkomna till kvällens mottagning.

Kungen hälsade gästerna välkomna till kvällens mottagning. Foto: Jonas Ekströmer

Kungen höll tal och sa:

Jag hoppas att denna kväll ska ger er tillfälle att lära känna Sverige lite bättre. Men framför allt hoppas jag att den ska ge er en möjlighet att lära känna varandra.

Det är trots allt de personliga relationerna – den vänskap som bildas genom samarbete och utbyte – som verkligen knyter samman våra länder

H.M. Konungen

Statsbesök i Indonesien

Kungaparet avlade statsbesök i Indonesien den 22–24 maj på inbjudan av president Joko Widodo. Det var det första statsbesöket från Sverige till Indonesien.

Regeringen representerades av infrastrukturminister Anna Johansson. En näringslivsdelegation under ledning av Business Swedens vd Ylva Berg deltog också i statsbesöket.

Handel, hållbarhet, forskning och innovation var huvudteman för besöket.