Kronprinsessan vid Handikappförbundens 75-års­jubileum

Fredagen den 19 maj närvarade Kronprinsessan Handikappförbundens 75-årsjubileum. I samband med jubileet byter Handikappförbunden namn och blir Funktionsrätt Sverige.

Kronprinsessan välkomnas av Lars Ohly, ordförande Handikappförbunden, och Annika Nyström Karlsson kanslichef.

Kronprinsessan välkomnas av Lars Ohly, ordförande Handikappförbunden, och Annika Nyström Karlsson kanslichef. Foto: Patrik C Österberg /IBL

Under jubileet som ägde rum på Landstingshuset i Stockholm talade bland andra Daniela Bas, FN:s företrädare för funktionsrättsfrågor.

Funktionsrätt Sverige, tidigare Handikappförbunden är en bred samarbets­organisation för mänskliga rättigheter. Organisationens medlemmar är 41 funktions­rätts­förbund som tillsammans representerar fler än 400 000 människor.

Funktionsrätt Sveriges vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar, Funktionsrättskonventionen. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Jubileet ägde rum på Landstingshuset i Stockholm.

Jubileet ägde rum på Landstingshuset i Stockholm. Foto: Patrik C Österberg /IBL