Kronprinsessan vid Keystone Dialogue 2

Den 15 och 16 maj deltog Kronprinsessan i den andra upplagan av Keystone Dialogue. Stockholm Resilience Centre arrangerade mötet med tio av världens största fisk- och skaldjursföretag. Syftet var att utveckla ett globalt samarbete kring hållbara hav.

Under samtalen vid Keystone Dialogue.

Under samtalen vid Keystone Dialogue. Foto: Jean-Baptiste Jouffray

Den andra upplagan av Keystone Dialogue hölls på Kungl. Vetenskaps­akademien. Mötet var en uppföljning av den tidigare dialog som ägde rum på Maldiverna i november 2016, samt ett informellt möte med de största japanska fisk- och skaldjursföretagen som ägde rum på den svenska ambassaden i Tokyo i april.

Under måndagsmorgonen öppnade Kronprinsessan mötet och sa:

Ni som är samlade här idag är ledare för den globala fiskeindustrin. Ert deltagande i detta unika projekt gör er dessutom till ledare för en stor förändring.

[ … ]

Era ord och handlingar spelar en viktig roll. En roll som är helt avgörande för hälsotillståndet hos våra marina ekosystem och för hela planetens motståndskraft.

H.K.H. Kronprinsessan

Keystone Dialogue 2 i Stockholm resulterade i ett fördjupat samarbete mellan företagen. En tydlig plan togs fram för hur dessa stora aktörer gemensamt kan utveckla sin kapacitet att leda omställningen till hållbart fångad eller odlad fisk och skaldjur, samt hur företagen kan ta ett större globalt ansvar för världshaven.

Om Keystone Dialogue

Nio av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Det var resultatet av Soneva Dialogue som hölls på Maldiverna i november 2016.

De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue var det första mötet i Keystone Dialogue, som är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Kronprinsessans besök i april i år hölls en uppföljning av Soneva Dialogue. Japanska fiskeföretag och fiskeexperter var inbjudna till en mer informell dialog som hölls på den svenska ambassaden i Tokyo.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

I rollen som ambassadör har Kronprinsessan valt att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.