Drottningen vid EPAD General Assembly

Tisdagen den 16 maj deltog Drottningen i European Prevention of Alzheimer’s Dementias (EPADs) årliga konsortiemöte, som i år hölls i Stockholm på World Trade Center.

Craig Ritchie, Drottningen och Miia Kivipelto vid mötet på World Trade Center i Stockholm.

Craig Ritchie, Drottningen och Miia Kivipelto vid mötet på World Trade Center i Stockholm. Foto: Patrik C Österberg/IBL

EPAD är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan akademi och industri, som syftar till att hitta nya behandlingar mot Alzheimers demens. Genom projektet vill man underlätta processen för att på ett snabbare sätt kunna ta fram effektiva och skräddarsydda behandlingar mot Alzheimers demens.

Drottningen inledde mötet, som samlade kring 150 representanter från akademi och industri, från Europa och USA.

Drottningen inledde mötet, som samlade kring 150 representanter från akademi och industri, från Europa och USA. Foto: Patrik C Österberg/IBL

Drottningen höll tal och framhöll att det är en fantastisk utveckling att vi lever allt längre, men att det också medför växande utmaningar. Antalet personer som drabbas av demens och andra åldersrelaterade sjukdomar ökar och vi behöver mer forskning och mer kunskap. Kunskap som behöver tillämpas – inte bara inom vården, utan i hela samhället. Drottningen hoppas att EPAD-projektet och dess kombination av kunskaper från industrin och akademin kommer möjliggöra att nya behandlingar kommer fram på ett snabbare och effektivare sätt.

Bland förmiddagens talare fanns även sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset Melvin Samsom och professor Miia Kivipelto vid Karolinska institutet, tillika chef för Tema Åldrande vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon kommer att leda den nordiska regionen i EPAD-projektet.

Executive vice-president Andrew Satlin, Eisai (japanskt läkemedelsföretag), talade ur ett industriellt perspektiv om Alzheimerforskning.

Professor Craig Ritchie och Judith Syson från University of Edinburgh berättade om EPAD-projektets status och fortskridande.