Kungen i Luleå

Fredagen den 12 maj besökte Kungen Luleå för att träffa Kompassrosstipendiaten Robert Kusén och för att delta i seminariet Ungt ledarskap i Vetenskapens hus.

Kungen och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, vid besöket på SSAB.

Kungen och Sven-Erik Österberg, landshövding i Norrbottens län, vid besöket på SSAB. Foto: Nathalie Malic

Dagen inleddes på SSAB Luleå där Kungen välkomnades av Robert Kusén.

Inledningsvis berättade Robert Kusén om vad stipendiet Kompassrosen betytt för honom och vad som hänt sedan han tog emot stipendiet 2008. Han fick stipendiet för sina insatser som verkstadschef för Scanias motormontering i Södertälje. Därefter har han bland annat arbetat som ledningsstrateg och Leanchef för Södertälje kommun och idag är han vice president inom SSAB EMEA.

Robert Kusén berättar om SSABs ledningsfilosofi.

Robert Kusén berättar om SSABs ledningsfilosofi. Foto: Nathalie Malic

Kungen fick ta del av arbetet med ledningsfilosofin SSAB One, som handlar om att förbättra företagets flöden med kundvärde som utgångspunkt och om att involvera alla medarbetare i förbättringsarbetet.

Under besöket på SSAB fick Kungen en visning av Masugn 3, som är Europas mest koldioxideffektiva masugn.

Under besöket på SSAB fick Kungen en visning av Masugn 3, som är Europas mest koldioxideffektiva masugn. Foto: Nathalie Malic

Därefter åkte Kungen vidare till Vetenskapens hus för att delta i seminariet Ungt ledarskap. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap och Scouterna samlade 100 ledare för att tillsammans med årets Kompassrosstipendiater diskutera vikten av ett värdebaserat ledarskap.

Temat var ”FN:s hållbarhetsmål genom värdebaserat ledarskap” och knyter an till de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN:s generalförsamling antog hösten 2015.

Kungen öppnar seminariet Ungt ledarskap på Vetenskapens hus i Luleå.

Kungen öppnar seminariet Ungt ledarskap på Vetenskapens hus i Luleå. Foto: Kungahuset.se

Kungen öppnade seminariet och sa:

Genom mitt engagemang i Scouterna har jag sett vad ungt värdebaserat ledarskap kan åstadkomma. Både för den enskilda individen i form av personlig utveckling, men också för möjligheten att göra gott i samhället.

Under eftermiddagen i dag kommer vi att samtala kring FN:s hållbarhetsmål. Att ställa om till en hållbar värld ställer stora krav på oss som individer – och inte minst som ledare. Framtidens ledare måste vara beredda att byta perspektiv och att ompröva gamla sanningar. De måste vara både kunniga, modiga och prestigelösa.

H.M. Konungen

Under seminariet delgav Nina Ekelund, företagsnätverket Hagainitiativet, och Kaj Török, Max Hamburgerrestauranger, sina tankar och erfarenheter kring ett hållbart ledarskap.

Varje anförande följdes av samtal mellan seminariedeltagarna.

Under samtalen om ledarskap lyfte överbefälhavare Micael Bydén respekt som en viktig värdering.

Under samtalen om ledarskap lyfte överbefälhavare Micael Bydén respekt som en viktig värdering. Foto: Kungahuset.se

Ungt ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsen bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till den personliga ledarskapsutvecklingen.