Prinsparet vid World Anti-Bullying Forum 2017

Måndagen den 8 maj deltog Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i det första World Anti-Bullying Forum.

Prinsparet inledningstalar vid World Anti-Bullying Forum 2017.

Prinsparet inledningstalar vid World Anti-Bullying Forum 2017. Foto: Jessica GowTT

Den första upplagan av World Anti-Bullying Forum (WABF) pågår 7–9 maj i Solna och är en samlingsplats för både vetenskapligt och praktiskt erfarenhets­utbyte. WABF är världens största arrangemang om barns utsatthet för kränkningar, mobbning och våld. Under dagarna håller ledande forskare och praktiker föreläsningar, vetenskapliga paneler, workshops och seminarier.

Under måndagsmorgonen höll Prinsparet öppningsanförandet och berättade om hur deras stiftelse – Prins Carl Philips och Prinsessan Sofias stiftelse – bland annat arbetar mot mobbning på nätet med syftet att sprida kunskapen om att mångfald inte är något dåligt, utan istället en tillgång. Men för att nå ett öppet och inkluderande samhälle krävs samarbete och att vi vuxna är goda förebilder. Vill vi förändra hur barn och unga behandlar varandra måste vuxna börja med sig själva och ta ansvar för hur vi agerar mot varandra och uttrycker oss.

Prinsparet såg fram mot att ta del av programmet och hoppades att många nya idéer och lösningar skulle komma fram under dagarna.

Därefter höll professor Donna Cross ett föredrag. Donna Cross är professor och forskare vid University of Western Australia och har bland annat tillsammans med ungdomar arbetat med att ta fram strategier som kan användas för att minska och avbryta pågående nätmobbning. Hon leder för närvarande flera forskningsprojekt som syftar till att förbättra välbefinnandet och minska psykisk ohälsa, särskilt hos skolbarn och -ungdomar.

År 2012 tilldelades Donna Cross utmärkelsen "Australian of the Year" för sina insatser för barns hälsa och välbefinnande.

Förmiddagen avrundades med rundabordssamtal kring mobbing på Quality Hotel Friends i Solna.

Till toppen