Kronprinsessan vid Svenska Rominstitutets Vänners årsmöte

Måndagen den 8 maj närvarade Kronprinsessan vid föreningen Svenska Rominstitutets Vänners årsmöte, som hölls på Prins Eugens Waldemarsudde.

Linnea U. Nilsson tilldelades Romvännernas resestipendium som avser att täcka kostnader för resan till Italien.

Linnea U. Nilsson tilldelades Romvännernas resestipendium som avser att täcka kostnader för resan till Italien. Foto: Kungahuset.se

Föreningens ordförande Suzanne Unge Sörling hälsade välkommen och inledde årsmötesförhandlingarna.

Under sitt föredrag berättade Suzanne Unge Sörling om Kronprinsessparets och statsrådet Anna Ekströms besök på Svenska Rominstitutet i Rom i december 2016. Under besöket fick de ta del av aktuell forskning samt en visning av institutet, som bland annat har ett forskningsbibliotek med cirka 60 000 volymer.

Under sitt föredrag berättade Suzanne Unge Sörling om Kronprinsessparets och statsrådet Anna Ekströms besök på Svenska Rominstitutet i Rom i december 2016. Under besöket fick de ta del av aktuell forskning samt en visning av institutet, som bland annat har ett forskningsbibliotek med cirka 60 000 volymer. Foto: Kungahuset.se

Karin Sidén, överintendent Prins Eugens Waldemarsudde, höll sedan ett föredrag om Prins Eugen och Italien.

Kronprinsessan delade ut diplom till årets stipendiater:

  • Fil.dr Anna Blennow, Göteborgs universitet, tilldelades Det Lagergrenska priset.
  • Föreningens stora stipendium gick till fil.dr Fredrik Tobin – Makt, släktskap och landskap: kartläggning av de etruskiska gravarna runt Pian Censerva.
  • Årets resestipendium för ungdomar tilldelades Linnea U. Nilsson, Uppsala universitet, för en resa till Rom.
  • Adam Norberg, Stockholms universitet, fick Kerstin Gamstorps pris för berömvärd uppsats för uppsatsenAnalyzing Ritual Space within the Roman Cult of Mithras through the examples of Santa Prisca, Walbrook and Carrawburgh” (30p).

Under mötet som avrundades med en mottagning framförde Staffan Scheja stycken av Liszt och Schubert.

Kronprinsessan tillsammans med Göran Alm, styrelseledamot Svenska Rominstitutets Vänner, Karin Sidén, överintendent och museichef på Prins Eugens Waldemarsudde och Suzanne Unge Sörling, ordförande Svenska Rominstitutets vänner.

Kronprinsessan tillsammans med Göran Alm, styrelseledamot Svenska Rominstitutets Vänner, Karin Sidén, överintendent och museichef på Prins Eugens Waldemarsudde och Suzanne Unge Sörling, ordförande Svenska Rominstitutets vänner. Foto: Kungahuset.se

Föreningen Svenska Rominstitutets Vänner

Föreningens syfte är att stödja Svenska Institutet i Rom, att sprida kännedom om institutets verksamhet, att bidra till att öka förståelsen för den klassiska kulturen och att främja intresset för humanistiska studier med anknytning till Rom och Italien.

Om institutets historia

Svenska Institutet i Rom grundades 1926 med kronprins Gustaf Adolf som en starkt drivande kraft. På initiativ av Institutets föreståndare Einar Gjerstad instiftades 1937 en stödförening till institutet. Syftet var att genom årsavgifter eller större engångs­belopp ekonomiskt stödja institutet, inte minst genom inköp av vetenskaplig litteratur till dess bibliotek. Kronprins Gustaf Adolf var föreningens beskyddare.

I dag har Rominstitutets vänner kring 500 medlemmar och Kungen är dess beskyddare.