Kungen besöker USA med Royal Technology Mission

Den 2–6 maj deltog Kungen i den 24:e Royal Technology Mission (RTM), en internationell delegationsresa med fokus på teknik, vetenskap och näringsliv. I år gick resan till USA och samlade 30 företrädare från forskning, näringsliv och myndigheter. Delegationen leddes av IVAs preses Leif Johansson.

Under tisdagens besök på Google.

Under tisdagens besök på Google. Foto: Elin Vinger Elliot

Huvudtemat för årets RTM var hur den snabba teknikutvecklingen, framförallt driven av digitalisering, påverkar företag, forskning och policy. Särskilda fokusområden var fintech (finansteknik), life science (livsvetenskap) och entreprenörskap. Delegationen besökte städerna New York, Washington och Boston.

Hur näringsliv och akademi utvecklar sin verksamhet för att möta den snabba tekniska utvecklingen var en av de centrala frågorna för årets delegationsresa.

Alfred Malmros och Jared Cohen från Googles företag Jigsaw tillsammans med Kungen och IVAs preses Leif Johansson.

Alfred Malmros och Jared Cohen från Googles företag Jigsaw tillsammans med Kungen och IVAs preses Leif Johansson. Foto: Elin Vinger Elliot

Tisdag 2 maj

Första dagen inleddes med ett besök på IBM för att höra mer om utvecklingen mot kognitiva system och molnbaserade lösningar. Delegationen var sedan hos Google för att bland annat höra om framtidens Google-upplevelse. Även banken JPMorgan och Nasdaq besöktes.

Dagen avslutades på New York Academy of Sciences bland annat med presentationer om hur uppkopplade enheter inspirerar barn till innovation.

Onsdag 3 maj

Under onsdagen var delegationen i Washington DC. Dagen inleddes med besök på Capitol Hill och möte med kongressledamoten och svenskättlingen Randy Hultgren som berättade mer om arbetet i kongressutskottet för vetenskap, rymden och teknik. Under dagen delgav även tankesmedjorna Brookings och ITIF hur de ser på den framtida näringslivsutvecklingen i USA.

Delegationen besökte även NASA för rundvandring och presentationer på Goddard Space Flight Center. Dagen avslutades på House of Sweden med en paneldebatt om tillväxt för alla.

Royal Technology Mission (RTM)

På Kungens initiativ har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 1984 arrangerat så kallade Royal Technology Missions (RTM) runtom i världen. Kungen är IVAs högste beskyddare.

RTM är en delegationsresa för svenska företagsledare, myndighets- och högskolerepresentanter. Syftet med resorna är främst att skapa nya kontakter som kan leda till utökat idé- och affärsutbyte. Kungen deltar på dessa delegationsresor.