Prins Daniel i möten om barnhälsa

Torsdagen den 27 april var i Göteborg för att delta i Riksföreningen för skolsköterskors kongress, möta forskare på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och för att ta del av En Frisk Generations arbete på Gullregnsskolan i Kungsbacka.

Prinsens tillsammans med elever vid Gullregnsskolan i Kungsbacka.

Prinsens tillsammans med elever vid Gullregnsskolan i Kungsbacka. Foto: Tommy Holl/IBL

Dagen i Göteborg inleddes på Svenska mässan och Riksföreningen för skolsköterskors kongress. Årets kongress fokuserade på att elevhälsan främst ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa möjligheter för alla elever att nå kunskapskraven och må bra.

Prinsen inleder kongressen.

Prinsen inleder kongressen. Foto: Kungahuset.se

Prins Daniel höll inledningsanförande och sa:

Ni är en väldigt viktig yrkeskår. Inte bara för Sveriges barn och ungdomar. Utan för hela det svenska samhället.

Ni tar emot våra barn. Ni finns där. Ni mäter, väger och ger vaccinationer. Ni plåstrar om skrubbade knän och inte sällan ger ni lindring för ömma och stukade själar. Ni är rådgivare och vägvisare.

Och ni ser barn som kanske annars aldrig möter en blick. Barn som är ensamma, som ingen riktigt tar ansvar för, barn som inte är trygga

H.K.H. Prins Daniel

Under förmiddagen talade också Annika Falck, rektor på Västra Alléskolan i Helsingborg. Hon berättade om sitt arbeta med att göra Västra Allé till Helsingborgs bästa för- och grundskola med trygga elever som finner glädjen i att lära. Professor Torkel Klingberg, kognitiv neurovetenskap, KI, höll ett anförande kring Den lärande hjärnan.

Under en arbetslunch på Drottning Silvias Barnsjukhus fick Prins Daniel ta del av fem forskares arbete kring friskfaktorer och konsten att växa upp hälsosamt. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är ett akutsjukhus för barn och ungdomar och är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Under mötet i stadshuset i Kungsbacka.

Under mötet i stadshuset i Kungsbacka. Foto: Tommy Holl/IBL

Eftermiddagen fortsatte i Kungsbacka, söder om Göteborg. I stadshuset fick Prinsen höra om kommunens arbete med friskvårds- och aktivitetsgrupper. Bland annat om hur de når barn som är i stort behov av fysisk aktivitet men också i behov av insatser som kräver engagemang från samhällets alla aktörer. I detta arbete samarbetar kommunen med regionen, skolan, skolhälsovården, socialtjänsten, föreningslivet och det privata.

Dagen avslutades på Gullregnsskolan där Prinsen tog del av En Frisk Generations verksamhet på skolan.

Under besöket på Gullregnsskolan.

Under besöket på Gullregnsskolan. Foto: Kungsbacka kommun

En Frisk Generation erbjuder alla familjer med barn som går i årskurs två på Gullregnsskolan att delta i fysiska aktiviteter som stimulerar till rörelseglädje. Att delta är gratis och hela familjen är välkommen, oavsett ålder eller tidigare idrottserfarenhet.

En Frisk Generation stöds av Kronprinsessparets stiftelse och samarbetar med Gen-Pep.