Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 27 april tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Mongoliets ambassadör Mendsaikhan Enkhsaikhan tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain och följe.

Mongoliets ambassadör Mendsaikhan Enkhsaikhan tillsammans med UD:s introduktör Birgitta Holst Alain och följe. Foto: Kungahuset.se

Italiens ambassadör Mario Cospito vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Italiens ambassadör Mario Cospito vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Mongoliets ambassadör Mendsaikhan Enkhsaikhan, Italiens ambassadör Mario Cospito, Spaniens ambassadör Gabriel Busquets Aparicio och Turkmenistans ambassadör Yazmyrat Nurniyazovich Seryayev.

Spaniens ambassadör Gabriel Busquets Aparicio tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe.

Spaniens ambassadör Gabriel Busquets Aparicio tillsammans med UD:s introduktör Bengt Lundborg och följe. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Turkmenistans ambassadör Yazmyrat Nurniyazovich Seryayev vid ankomsten till Kungl. Slottet.

Turkmenistans ambassadör Yazmyrat Nurniyazovich Seryayev vid ankomsten till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se