Kronprinsessan vid OPCWs 20-årsjubileum

Onsdagen den 26 april deltog Kronprinsessan i öppningsceremonin av OPCWs 20-årsjubileum i Haag, Nederländerna. OPCW är ett internationellt samarbetsorgan som har skapats för att se till att FN:s konvention om förbud mot kemiska vapen följs.

Kronprinsessan vid OPCW:s 20-årsjubileum.

Kronprinsessan vid OPCW:s 20-årsjubileum. Foto: OPCW

Förmiddagens ceremoni ägde rum i Riddarsalen på Binnenhof och markerade starten av firandet av OPCWs och kemvapenkonventionens 20-årsjubileum.

Kronprinsessan tillsammans med bland andra Haags borgmästare Pauline Krikke, OPCW:s generaldirektör Ahmet Üzümcü, Kung Willem-Alexander och Nederländernas utrikesminister Bert Koenders.

Kronprinsessan tillsammans med bland andra Haags borgmästare Pauline Krikke, OPCW:s generaldirektör Ahmet Üzümcü, Kung Willem-Alexander och Nederländernas utrikesminister Bert Koenders. Foto: OPCW

Kronprinsessan höll tal och sa:

Som studerande hade jag privilegiet att följa dr Hans Blix och hans kollegor på FN-sekretariatets avdelning för nedrustning i deras arbete med FN:s kommission för övervakning, verifiering och inspektion (UNMOVIC).

Det var en erfarenhet som inspirerade mig i mina vidare universitetsstudier. Nedrustningen av kemiska vapen är något som jag fortfarande följer nära.

H.K.H. Kronprinsessan

Bland talarna fanns också FN:s generalsekreterare António Guterres, OPCW:s generaldirektör Ahmet Üzümcü och Nederländernas utrikesminister Bert Koenders.

Ceremonin avlutades med att Kung Willem-Alexander och OPCW:s generaldirektör Ahmet Üzümcü avtäckte en minnesplakett över jubileet.

Ceremonin avlutades med att Kung Willem-Alexander och OPCW:s generaldirektör Ahmet Üzümcü avtäckte en minnesplakett över jubileet. Foto: OPCW

OPCW (Organisationen för förbud mot kemiska vapen)

OPCW är ett internationellt samarbetsorgan mellan regeringar som har skapats för att se till att FNs konvention om förbud mot kemiska vapen följs. Organisationen har 192 medlemsländer.

Konventionen antogs 1992 och trädde i kraft 1997. Den förbjuder utveckling, produktion, lagring och användande av kemiska stridsmedel, samt reglerar destruktion av befintliga lager. Alla stater som ratificerat konventionen är medlemmar av OPCW.

Enligt konventionen har OPCW rätt att inspektera anläggningar för destruktion av kemiska vapen samt industriella anläggningar som skulle kunna användas för produktion av kemiska stridsmedel.

OPCW tilldelades 2013 Nobels fredspris för sitt omfattande arbete med att avskaffa kemiska vapen.

OPCW har sitt kontor i Haag, Nederländerna.