Kungen vid Skogsnäringsveckan

Tisdagen den 25 april närvarade Kungen vid Skogsnäringsveckan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Kungen med pristagarna Emma Berglund, CEPF, generalsekreterare Katarina Hedberg som tog emot priset för Scouternas räkning, Claes Löfroth, forskare vid Skogforsk, och Thomas Öhlund, forskare Mittuniversitetet.

Kungen med pristagarna Emma Berglund, CEPF, generalsekreterare Katarina Hedberg som tog emot priset för Scouternas räkning, Claes Löfroth, forskare vid Skogforsk, och Thomas Öhlund, forskare Mittuniversitetet. Foto: Johan Ardefors

Under förmiddagen delade Kungen ut fyra priser:

  • Guldkvisten som i år gick till Scouterna, "som spelar en viktig roll för att forma framtidens ansvarsfulla naturförvaltare, både som yrkesfolk och en klok allmänhet", och till professor Claes Löfroth, "som under årtionden varit en stark drivkraft för att öka skogssektorns bidrag till ett klimatanpassat samhälle". Priset går till personer som på det nationella planet gjort värdefulla insatser för skog och skogsbruk.
  • Greve Carl Bernadottes Skogspris tilldelades Emma Berglund, ledare för den Europeiska Familjeskogskonfederationen, CEPF. ”Skogssverige har i Emma fått en kraft och personlighet att på plats i Bryssel förklara vad hållbart skogsbruk är i praktiken." Priset delas ut till en person som har gjort det svenska skogsbruket utomordentliga tjänster.
  • Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris tilldelades Thomas Öhlund, teknologie doktor inom tillämpad fysik, som forskar inom området tryckt elektronik med inriktning mot pappersbaserade ytor. Priset ska främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster.

Efter utdelningen följde seminarier på temat bioekonomiska innovationer.

Annie Sandgren, projektledare vid Wood Supply and Forestry, IKEA, talade om ansvarsfullt skogsbruk, hållbar innovation och träfiberbaserade material som vägen framåt för IKEA.

”Teknik och politik - varför tar det sådan tid att få fram fordonsbränsle ur skogsråvaran?” var ämnet för Ole Terlands, chef för strategisk utveckling vid SCA, anförande.

Henric Brage, Manager Process and Product Development vid Södra Skogsägarna, talade kring ”Textilmassa - kläder efter väder”.

Avslutningsvis berättade Magnus Wikström, Chief Technology Officer hos BillerudKorsnäs, om hur töjbara papper ger nya möjligheter inom förpackningsbranschen.

Skogsnäringsveckan

Skogsnäringsveckan är en arena där branschen och samhällsintressenter möts och diskuterar aktuella frågor som berör skogsnäringen. Skogsnäringsveckan 2017 arrangerades i samarbete med Föreningen Skogen och Dagens industri.

I 150 år har skogsnäringen mötts under Skogsnäringsveckan för att diskutera relevanta och intressanta frågor och säkerställa utvecklingen av en livskraftig skogsindustri.

2017 års fokus var träbyggande och innovation.