Prins Carl Philip vid konferensen Se kraften

Måndagen den 24 april deltog Prins Carl Philip i konferensen Se kraften som hölls på Näringslivets Hus i Stockholm.

Prins Carl Philip och Pernilla Deshayes, Arbetsförmedlingen, vid Näringslivets Hus i Stockholm.

Prins Carl Philip och Pernilla Deshayes, Arbetsförmedlingen, vid Näringslivets Hus i Stockholm. Foto: Patrik C Österberg /IBL

Konferensen arrangerades av Arbetsförmedlingen med syftet att få fler arbetsgivare att anställa personer med funktionsnedsättning.

Prins Carl Philip inledningstalade och sa:

Rubriken för den här dagen är Se kraften. Jag tror det är en viktig signal till hela samhället. Att se kraften i varje individ.

Att bredda sin rekrytering är inte en fråga om välgörenhet, utan en strategi för framgång. Det handlar inte om att vara snäll nog att bortse från människors svårigheter. Utan att vara smart nog att se deras förmågor.

H.K.H. Prins Carl Philip

Under eftermiddagen hölls sedan föredrag av bland andra Kaj Török, informations- och hållbarhetschef på MAX, som talade under rubriken ”Vi ser kompetensen, inte hindren” och Patricia Evans, HR-utvecklare på Systembolaget, som berättade om vad att ”Spegla samhället” betyder för företaget.

Flera talare lyfte fram hur rekrytering av personer med funktionshinder bidragit till att skapa ett mer positivt arbetsplatsklimat, till gagn för både medarbetare och kunder.

Dagen avrundades av Pär Johansson som är initiativtagare till och ledare för Glada Hudik-teatern. En teater med ett uppdrag – ”att förändra hela världens sätt att tänka, se och förhålla sig till utvecklingsstörda”. I sitt arbete visar Pär Johansson på hur individer kan utvecklas.