Drottningen vid Barnveckan och SOS Barnbyar

Måndagen den 24 april var Drottningen i Göteborg för att inviga Barnveckan och för att besöka SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen.

Drottningen vid SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen.

Drottningen vid SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen. Foto: Tommy Holl/IBL

Under förmiddagen anlände Drottningen till Svenska Mässan, där Barnveckan pågick. Årets tema var Barnsjukvård i en föränderlig tid.

Hälso- och sjukvården kring barn och ungdomar förändras ständigt. Nya diagnosmetoder, läkemedel, vårdfilosofier, patienträttigheter och nya patientgrupper ger stora möjligheter att utveckla barnsjukvården.

Drottningen anländer till Svenska Mässan där Barnveckan pågår 24-27 april.

Drottningen anländer till Svenska Mässan där Barnveckan pågår 24-27 april. Foto: Catharina Fyrberg/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Under barnveckan är samtliga stora inriktningar inom barnsjukvård representerade. Konferensen innehåller bland annat föreläsningar, paneldebatter, temasessioner, kurser, workshops och utställare samt fler än 1000 anmälda deltagare.

Drottningen lyfte i sitt invigningstal att mycket i världen har förändrats till det bättre. Vetenskapliga framsteg ger nya möjligheter att hjälpa allvarligt sjuka barn. Sedan Barnkonventionen trädde i kraft, 1990, har andelen barn som överlever sin femte födelsedag ökat globalt. Men samtidigt finns det allvarliga hot mot barns hälsa, som psykiska sjukdomar och barnmisshandel. Alkoholrelaterade fosterskador, liksom övervikt och fetma ökar. Dessutom är 28 miljoner barn på flykt från krig och våld. Många av dem är ensamma och utsätts både för psykiskt och fysiskt lidande.

Därefter föreläste professor Zulfiqar A Bhutta, ordförande i IPA, International Pediatric Association, om barns situation i u-länderna och vilka kliniska erfarenheter vi, i västvärlden, kan ta del av i vårt dagliga arbete.

Dr. Ken Warren och professor Gene Hoyme gav sedan en historisk, nutids och global översikt avseende alkohol, droger och dess påverkan på foster och barn samt hur man kan arbeta övergripande med detta problem via bland annat mödravårdscentraler, BVC, barnmottagningar och barnkliniker.

SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen.

SOS Barnbyars ungdomscenter i Hammarkullen. Foto: Adam Ihse/TT

Under eftermiddagen besökte Drottningen SOS Barnbyar i Hammarkullen.

Catharina Gehrke, generalsekreterare för SOS Barnbyar Sverige, hälsade välkommen och berättade om verksamhetens bakgrund och mål.

I januari invigde SOS Barnbyar sin första operativa verksamhet i Sverige. Ungdomscentret, i Hammarkullen, riktar sig i första hand till ensamkommande i åldrarna 14–21 år. Här ska mentorer stärka ungdomar och ge dem verktyg för att kunna leva ett självständigt och självförsörjande liv

SOS Barnbyar har mer än 65 års erfarenhet från 134 länder av att arbeta med barn som av olika anledningar inte kan leva med sina biologiska föräldrar, eller barn som riskerar att omhändertas av samhället.

Drottningen välkomnas av Catharina Gehrke, som är generalsekreterare för SOS Barnbyar.

Drottningen välkomnas av Catharina Gehrke, som är generalsekreterare för SOS Barnbyar. Foto: Tommy Holl/IBL

Mentorernas arbete utgår från en av SOS Barnbyar framtagen modell som bygger på att ge ungdomarna trygghet, lärande och nätverk – grunden för ett självständigt liv. Effekterna av modellen och mentorernas arbete kommer att mätas av forskare från Örebro universitet.

Drottningen höll tal och sa:

Just nu beräknas 28 miljoner barn vara på flykt. Barn, som har tvingats fly från krig, konflikter, förföljelse eller svält. Barn, som i många fall är helt ensamma. Få av oss kan förstå den utsatthet som detta innebär.

[ … ]

Dessa barn behöver vårt stöd. Ja, de inte bara behöver det – de har rätt till det enligt Barnkonventionen.

H.M. Drottningen

Drottningen i samtal med Ayaan. Under besöket på ungdomscentret diskuterades hur man på bästa sätt kan ge ungdomarna trygghet, lärande och nätverk.

Drottningen i samtal med Ayaan. Under besöket på ungdomscentret diskuterades hur man på bästa sätt kan ge ungdomarna trygghet, lärande och nätverk. Foto: Tommy Holl/IBL