Kronprinsessan i Japan

Tisdagen den 18 april till och med fredagen den 21 april besökte Kronprinsessan Japan.

Vy över fiskmarknaden Tsukiji och Tokyo.

Vy över fiskmarknaden Tsukiji och Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT

Resan syftade till att fördjupa Kronprinsessans arbete inom hållbarhet, havs- och fiskefrågor – frågor som Kronprinsessan i egenskap av ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål valt att särskilt fokusera på.

Under torsdagsmorgonen besökte Kronprinsessan fiskmarknaden Tsukiji i Tokyo.

Under torsdagsmorgonen besökte Kronprinsessan fiskmarknaden Tsukiji i Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT

Kronprinsessan inleder onsdagens seminarium kring FN:s globala hållbarhetsmål, som arrangerades av UN University i Tokyo.

Kronprinsessan inleder onsdagens seminarium kring FN:s globala hållbarhetsmål, som arrangerades av UN University i Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT

Tisdag 18 april

Kronprinsessan inledde besöket i Tokyo med en lunch hos kejsare Akihito och kejsarinnan Michiko av Japan.

Japans kejsare Akihito och kejsarinna Michiko välkomnar Kronprinsessan.

Japans kejsare Akihito och kejsarinna Michiko välkomnar Kronprinsessan. Foto: Jessica Gow/TT

På Sveriges ambassad i Tokyo hölls därefter ett möte om Japans arbete med hållbarhetsfrågor.

Dagen avslutades med en mottagning på svenska ambassaden för japanska fiskeföretag och fiskeexperter. Mötet var en uppföljning av Soneva Dialogue, som hölls på Maldiverna i november 2016, där multinationella företag inom fiske och vattenbruk deltog tillsammans med ledande forskare, från såväl Europa som Nordamerika och Asien.

Under mötet med japanska fiskeföretag och fiskeexperter, som hölls på svenska ambassaden.

Under mötet med japanska fiskeföretag och fiskeexperter, som hölls på svenska ambassaden. Foto: Antony Tran

Under mottagningen höll Kronprinsessan tal och sa:

I november möttes ledare för den globala fiskeindustrin för ett dialogmöte – Soneva Dialogue – för att diskutera risker och möjligheter kopplade till tillståndet i våra världshav. Några av er var där. Det var också jag.

Dialogen ledde till ett gemensamt uttalande. Keystone-deltagarna har identifierat ett antal områden som de tillsammans kommer att ta itu med, för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

Detta är ett stort steg framåt! Att gå från ord till handling.

[ … ]

I årtionden och århundraden har Era företag varit pionjärer på havet. Jag uppmanar Er nu att ta tillfället i akt att upprätthålla Ert ledarskap.

H.K.H. Kronprinsessan

Kronprinsessan avslutade sitt tal med att hälsa alla välkomna till nästa Keystone Dialogue som hålls i Stockholm i maj.

Om Keystone Dialogue

Åtta av världens största fisk- och skaldjursföretag har gått ut med ett gemensamt uttalande om ett tiopunkters handlingsprogram för en hållbar förvaltning av världshaven. Det är ett resultat av Soneva Dialogue som hölls på Maldiverna i november 2016.

De deltagande företagen åtar sig att förbättra transparens och spårbarhet i sin verksamhet och att minska olagligt, orapporterat och oreglerat fiske i sina leverantörskedjor.

Soneva Dialogue var det första mötet i Keystone Dialogue som är möten och dialoger mellan näringsliv och forskare kring tillståndet i våra världshav.

Under Soneva Dialogue i november 2016. Dialogmötet mellan forskare och företagsledare initierades av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Kronprinsessan är beskyddare av Keystone Dialogue.

Under Soneva Dialogue i november 2016. Dialogmötet mellan forskare och företagsledare initierades av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Kronprinsessan är beskyddare av Keystone Dialogue. Foto: Jean-Baptiste Jouffray

Onsdag 19 april

Kronprinsessans andra dag i Tokyo inleddes med ett besök i en Aeon–supermarket.

Butikschef Hiroyuki Machino berättade om Aeons hållbarhetsarbete och visade runt i varuhuset och stormarknaden.

Butikschef Hiroyuki Machino berättade om Aeons hållbarhetsarbete och visade runt i varuhuset och stormarknaden. Foto: Jessica Gow/TT

Aeon är Japans ledande detaljhandelsgrupp som bland annat driver gallerior, varuhus, mataffärer och apotek. Företaget är en av Japans nyckelaktörer vad gäller hållbart fiske och de arbetar aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter i sin inköpspolicy för bland annat fisk och skaldjur.

Kronprinsessan fick information om hur Aeon satsar på MSC-märkt fisk och hur företaget arbetar med att öka kundernas miljömedvetenhet.

Kronprinsessan fick information om hur Aeon satsar på MSC-märkt fisk och hur företaget arbetar med att öka kundernas miljömedvetenhet. Foto: Jessica Gow/TT

Under eftermiddagen deltog Kronprinsessan i ett seminarium kring FN:s globala hållbarhetsmål som arrangerades av UN University i Tokyo. Temat för seminariet var främjande av FN:s globala hållbarhetsmål med särskilt fokus på hållbara hav.

Kronprinsessan inledde seminariet och sa:

Fisk är den största källan till animaliskt protein i världen. Men nästan 60 procent av världens fiskebestånd är redan fullt utnyttjat. 30 procent är till och med överfiskat.

Det råder inte något tvivel: situationen är akut!

Siffrorna kan vara överväldigande. Men låt oss komma ihåg: tillsammans har vi makt. Makten i konsumenternas efterfrågan. De val vi gör i vår vardag har en enorm påverkan på vår planets framtid.

Som konsumenter har vi rätt att veta och skyldighet att fråga. Vi måste låta producenterna veta att vi vill att det rätta valet ska vara det enkla valet. Så snälla, låt oss utnyttja den makten! I dag och varje dag.

H.K.H. Kronprinsessan

Vid seminariet om FN:s globala hållbarhetsmål som hölls på UN University i Tokyo.

Vid seminariet om FN:s globala hållbarhetsmål som hölls på UN University i Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT

Under seminariet fördes sedan diskussioner kring de globala målen, hur unga människor kan inspireras till att bidra i arbetet med att uppnå målen och om tillståndet i världshaven

Seminariet är kopplat till den kommande FN-konferensen The Ocean Conference som hålls i juni i New York. Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till konferensen för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Prinsessan Takamado och Kronprinsessan.

Prinsessan Takamado och Kronprinsessan. Foto: Jessica Gow/TT

Kronprinsessans dag avslutades med en middag tillsammans med Prinsessan Takamado av Japan.

Torsdag 20 april

Under torsdagsmorgonen besökte Kronprinsessan fiskmarknaden Tsukiji i Tokyo. Tsukiji market är den största partihandelsmarknaden för fisk och skaldjur i världen.

Förmiddagen fortsatte på Sveriges ambassad i Tokyo. Där träffade Kronprinsessan vinnarna i den videotävling som svenska ambassaden anordnat. Tävlingen vände sig framförallt till unga och lärare och ämnet var FN:s globala hållbarhetsmål nr 14. Även den mänskliga roboten Pepper deltog vid mötet på ambassaden. Pepper är en humanoid robot, byggd för att likna den mänskliga kroppen och genom ett datorsystem får den artificiell intelligens och kan tänka, resonera och förstå information.

Tillsammans med vinnarna i svenska ambassadens videotävling om hållbara hav och den mänskliga roboten Pepper.

Tillsammans med vinnarna i svenska ambassadens videotävling om hållbara hav och den mänskliga roboten Pepper. Foto: Jessica Gow/TT

Efter en lunch besökte Kronprinsessan Hama Rikyu Gardens, en traditionell japansk trädgård och offentlig park som ligger vid Sumidaflodens mynning. Parken är omgiven av en vallgrav fylld med havsvatten från Tokyobukten.

Vid Hama Rikyu Gardens.

Vid Hama Rikyu Gardens. Foto: Jessica Gow/TT

Under eftermiddagen närvarade Kronprinsessan vid svenska ambassadens seminarium Doing Sustainable Business the Swedish Way. Svenska företag berättade om hur de arbetar med CSR (Corporate Social Responsibility) och därefter följde en paneldiskussion mellan svenska och japanska företag.

Dagen avrundades med en mottagning på svenska residenset för seminariedeltagarna samt representanter för svenskt näringsliv i Japan.

Vid seminariet Doing Sustainable Business the Swedish Way som hölls på svenska ambassaden i Tokyo.

Vid seminariet Doing Sustainable Business the Swedish Way som hölls på svenska ambassaden i Tokyo. Foto: Jessica Gow/TT

Kronprinsessan anländer till staden Sendai med Shinkansen, för vidare färd till Shiogama.

Kronprinsessan anländer till staden Sendai med Shinkansen, för vidare färd till Shiogama. Foto: Jessica Gow/TT

Fredag 21 april

På fredagsmorgonen åkte Kronprinsessan till Shiogama, i nordöstra Japan, för att besöka Meiho Tuna Fishery. Shiogama är en av Japans viktigaste fiskestäder och en stor del av den tonfisk som fiskas utanför landets östra kust kommer i land här.

Under besöket på Meiho Tuna Fishery.

Under besöket på Meiho Tuna Fishery. Foto: Jessica Gow/TT

Meiho Tuna Fishery är det första fiskeföretaget i Tohoku-regionen som blivit MSC-certifierat (Marine Stewardship Council). Under besöket fick Kronprinsessan ta del av företagets arbete med hållbart fiske.

Tohoku-regionen drabbades av jordbävning och tsunami 2011.

Nere vid hamnen där båtarna med fisk till Meiho Tuna Fishery lägger till.

Nere vid hamnen där båtarna med fisk till Meiho Tuna Fishery lägger till. Foto: Jessica Gow/TT

Kronprinsessan avrundade dagen i Shiogama med att besöka en Shinto Shrine, shintohelgedom. Shinto är en inhemsk japansk religion och namnet betyder ”gudarnas väg”.

Vid platsen för shintohelgedomen i Shiogama.

Vid platsen för shintohelgedomen i Shiogama. Foto: Kungahuset.se

Kronprinsessan och Japans Kronprins Naruhito.

Kronprinsessan och Japans Kronprins Naruhito. Foto: Jessica Gow/TT

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.