Kungen delade ut Vegamedaljen

Onsdagen den 19 april delade Kungen ut Vegamedaljen till professor Tandong Yao vid en ceremoni på Kungl. Slottet.

Kungen och professor Tandong Yao.

Kungen och professor Tandong Yao. Foto: Kungahuset.se

Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) delar ut Vegamedaljen 2017 till professor Tandong Yao, direktör för Institute of Tibetan Plateau Research (ITP) vid Chinese Academy of Sciences (CAS) samt direktör vid CAS Center for Excellence in Tibetan Plateau Earth Sciences.

Professor Yao får priset för sina framträdande bidrag till glaciärforskning och till samhället i stort. Hans forskning berör glaciärer och miljö på den Tibetanska platån, särskilt inom det kryosfäriska forskningsfältet. Han har lett flera forskningsprogram – ofta tillsammans med amerikanska, franska, tyska och japanska forskare – under de senaste 20 åren.

Ett av hans senare arbeten visar att den globala uppvärmningen, som orsakar en tillbakagång av glaciärerna på den Tibetanska platån, samverkar med indiska monsunvindar och västliga vindar. Forskningsprogrammet Third Pole Environment (TPE), som leds av professor Yao, har blivit internationellt betydelsefullt. Inom detta program har professor Yao också samarbetat med svenska forskare.

Vegas återkomst till Stockholm med Kungl. Slottet i elektrisk belysning och dekorationer av Magnus Isæus (1841–1890). Bild målad av Otto August Mankell (1838–1885).

Vegas återkomst till Stockholm med Kungl. Slottet i elektrisk belysning och dekorationer av Magnus Isæus (1841–1890). Bild målad av Otto August Mankell (1838–1885). Foto: Göteborgs Universitetsbibliotek

Om Vegamedaljen

Vegamedaljen instiftades 1880 av Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) och ska enligt stadgarna gå till ”personer som på ett utmärkt sätt främjat den geografiska forskningen.”

Priset delas ut i anslutning till årsdagen av fartyget Vegas ankomst till Stockholm den 24 april 1880. Vega var det fartyg som användes av Adolf Erik Nordenskiöld på den så kallade Vegaexpeditionen 1878–1880. Expeditions syfte var att segla genom Nordostpassagen vilket också lyckades. Oskar II var med och finansierade expeditionen.

Kungen är SSAG:s högste beskyddare.