Drottningen delade ut Queen Silvia Nursing Award

Onsdagen den 19 april delade Drottningen ut Queen Silvia Nursing Award till tre stipendiater vid en ceremoni i Bernadottebiblioteket på Kungl. Slottet.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna Saga Wahlström, Natalia Duszeńska och Michelle Ena.

Drottningen tillsammans med stipendiaterna Saga Wahlström, Natalia Duszeńska och Michelle Ena. Foto: Yanan Li

Årets stipendiater var Saga Wahlström från Mälardalens Högskola i Sverige, Michelle Ena från Novia University of Applied Sciences i Finland och Natalia Duszeńska från Medical University of Warsaw i Polen.

Under ceremonin höll Drottningen tal och lyfte bland annat att Queen Silvia Nursing Award nu är ett internationellt stipendium, något som varit viktigt i arbetet med att utveckla stipendiet. Åldrande definieras inte av gränser, språk eller kultur. Behoven hos äldre eller hos någon som lever med demens är desamma i Stockholm som i Helsingfors och Warszawa. God omsorg och högkvalificerade sjuksköterskor kan göra stora skillnader i en persons livskvalitet och därför är det viktigt att dela med sig av kunskaper och idéer över landsgränser.

Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award instiftades med anledning av Drottningens 70-årsdag den 23 december 2013 med syfte att skapa förutsättningar för en varaktig positiv förändring inom vård och omsorg med fokus på äldre.

Förutom prissumman på 50 000 kronor ingår en sex månaders individuellt utformad praktikperiod.