Kungen delade ut Bernadottestipendier

Tisdagen den 18 april närvarade Kungen vid presentationen av årets stipendiater inom Bernadotteprogrammet.

Stipendiaterna Luke John Murphy och Irene García Losquiño, utvalda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Stipendiaterna Luke John Murphy och Irene García Losquiño, utvalda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Foto: Kungahuset.se

De Kungliga akademierna instiftade det så kallade Bernadotteprogrammet med anledning av Kungens 70-årsdag 2016. Vid en ceremoni i Bernadotte­biblioteket under tisdagseftermiddagen presenterades årets stipendiater. Kungen som är akademiernas beskyddare och förste hedersledamot delade därefter ut stipendier.

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna:

  • Marcus Matt
  • Nicklas Randau

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhetsakademien:

  • Åsa Bharati Larsson
  • Hjalmar Falk
  • Frederick Whitling

Stipendiater utsedda av Kungl. Musikaliska akademien:

  • Kim Hedås och Christina Ouzounidis
  • Per Högberg

Stipendiat utsedd av Svenska Akademien:

  • Daniel Pedersen

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

  • Irene García Losquiño
  • Luke John Murphy

Efter ceremonin i Bernadottebiblioteket hölls en mottagning där Kungen fick tillfälle att tala med stipendiaterna och företrädare för akademierna.

Svenska Akademiens stipendiat Daniel Pedersen.

Svenska Akademiens stipendiat Daniel Pedersen. Foto: Kungahuset.se

Bernadotteprogrammet

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 inledde Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien), Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur en långsiktig samverkan. Denna innebär mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare inom akademiernas intresseområden.

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.