Prins Carl Philip besökte Värmlandsbataljonen

Fredagen den 7 april besökte Prins Carl Philp Hemvärnet i Värmland under förbandets årliga krigsförbandsövning på Brattforsheden.

Prins Carl Philip i samtal med soldaterna i Värmlandsbataljonen.

Prins Carl Philip i samtal med soldaterna i Värmlandsbataljonen. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Besöket inleddes med att Prins Carl Philip och landshövding Kenneth Johansson hälsades välkomna vid bataljonens stabsplats och fick information om övningens omfattning.

Det var första gången Prins Carl Philip besökte ett hemvärnsförband. Under övningen fick Prinsen fick bland annat se hur man med hjälp av en hundgrupp fångade in och omhändertog personer som gjort intrång på ett skyddsobjekt. Hundar används i enheterna då Hemvärnets uppgift är främst skydd och bevakning av viktiga samhällsfunktioner.

Bataljonschefen major Henrik Larsson orienterar Prinsen om övningens omfattning.

Bataljonschefen major Henrik Larsson orienterar Prinsen om övningens omfattning. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten

Det är mitt första hemvärnsbesök och det är roligt att besöka Värmland. Det är viktigt att uppmärksamma de män och kvinnor som finns i Hemvärnet och de kunskaper och materiel de har

H.K.H. Prins Carl Philip

Under övningen besökte Prinsen även Brattforshedens flygplats där personal från länsstyrelsen berättade om kulturreservatet och om krigsflygplatsen som är bevarad från beredskapstiden. Brattforshedens flygplats är omgiven av ett naturvårdsområde med en fauna och flora av högt biologiskt värde.

Som avslutning på övningen besökte Prinsen Horssjöns skjutfält där nyutexaminerade instruktörer ledde en stridsskjutning med skarp ammunition där olika grupper understödde varandra.

Major Mats Schiller från Örebro-Värmlandsgruppen berättar om ett övningsmoment.

Major Mats Schiller från Örebro-Värmlandsgruppen berättar om ett övningsmoment. Foto: Lars-Eric Sundin/Försvarsmakten