Kungaparet vid Global Child Forum i São Paulo

Tisdagen den 4 april deltog Kungaparet i Global Child Forums regionala forum i São Paulo. Under dagarna i Brasilien har Kungaparet även en rad andra programpunkter som näringslivsmöten och besök vid Childhood-projekt.

Kungaparet vid Global Child Forum i São Paulo, Brasilien.

Kungaparet vid Global Child Forum i São Paulo, Brasilien. Foto: Global Child Forum

Måndag 3 april

Under måndagseftermiddagen deltog Kungen i Brazil-Sweden Business Leaders Forum som arrangerades i São Paulo. Forumet samlade företagsledare från båda länderna för diskussioner om svensk-brasilianska handelsrelationer.

Kungen öppnade mötet och lyfte ländernas långa och goda relationer. Idag är kring 200 svenska företag verksamma i Brasilien och de sysselsätter kring 70 000 människor i landet. Kungen såg forumet som ett utmärkt tillfälle att ytterligare fördjupa ländernas relation, som en chans att diskutera gemensamma utmaningar och poängterade vikten av att arbeta gemensamt för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.

Kungaparets första dag i Brasilien avslutades med en mottagning som São Paulos guvernör Geraldo Alckmin stod värd för och där även Brasiliens presidentpar deltog.

Global Child Forum, tisdag 4 april

Kungaparet deltog under tisdagen i Global Child Forum, som arrangerades i samarbete med UNICEF och Childhood Brasil.

Till forumet kom över 350 ledare och experter från företag, myndigheter, den akademiska världen och det civila samhället. Temat var Investing in Every Child och syftade till att uppmuntra företagsledare att respektera och stödja barns rättigheter och belysa den viktiga länken med FN:s globala mål för hållbar utveckling och främjandet av social och ekonomisk utveckling i regionen.

Forumet lyfte fram goda exempel på hur företag kan säkerställa att barns rättigheter blir en del i de investeringar som görs för en hållbar framtid.

Forumet lyfte fram goda exempel på hur företag kan säkerställa att barns rättigheter blir en del i de investeringar som görs för en hållbar framtid. Foto: Global Child Forum

Global Child Forum initierades av Kungafamiljen 2009 och är en oberoende plattform som samlar världsledande intressenter för fördjupad dialog och ökad kunskap om barns rättigheter. Målet är att identifiera lösningar kring de mest angelägna frågorna när det gäller företagens möjligheter att påverka barns rättigheter.

Kungen höll öppningsanförandet och talade om forumets fokus på barns rättigheter i Sydamerika. Det är en region med fler än 420 miljoner invånare där nästan 25 procent av dem är barn under 15 år. Kungen poängterade att när det gäller barns hälsa, säkerhet och välbefinnande finns det inget utrymme för låga ambitioner och att vi har en skyldighet att sträva efter det bästa.

Regeringar och icke-statliga organisationer är viktiga aktörer för barns rättigheter men om vi ska nå en varaktig förändring måste även näringslivet engagera sig. De är inte bara en motor för den ekonomiska tillväxten, utan även för en social välfärd.

Kungen är Global Child Forums hedersordförande.

Kungen är Global Child Forums hedersordförande. Foto: Global Child Forum

Bland dagens talare fanns även Luis Alberto Moreno, president för Interamerikanska utvecklingsbanken; Clara López Obregón, Colombias arbetsmarknadsminister; Marta Santos Pais, FN:s generalsekreterarens särskilda representant för våld mot barn; María Cristina Perceval, UNICEF:s regionchef för Latinamerika och Karibien; Paul J. Sistare, grundare och ordförande för Atlantica Hotels International och Mike A. Parra, vd för DHL Express Americas.

Under dagen hölls även paneldiskussioner och workshops som knöt samman frågor om barns rättigheter med näringslivets agenda.

Under forumet lanserades rapporten Children’s Rights and the Corporate Sector in South America. Studien, som är genomförd av Global Child Forum och Boston Consulting Group, visar hur Sydamerikas största företag rapporterar kring arbetet med barns rättigheter. Syftet är att visa på risker, möjligheter och goda exempel samt att uppmana företag att integrera väsentliga frågor kopplade till barn i kärnverksamheten.

Drottningen avslutade Global Child Forum i São Paulo.

Drottningen avslutade Global Child Forum i São Paulo. Foto: Nacho Doce/Reuters

Global Child Forum avrundades av Drottningen som i sitt tal bland annat vände sig till företagsledare och uppmanade dem att använda sin inflytelserika ställning till att stå upp mot orättvisor, se möjligheterna och vidta åtgärder. Att de oavsett sektor och position kan bidra till en bättre värld för barn och ungdomar genom att Investing in Every Child.

Onsdag 5 april

Kungen besökte under onsdagen Saabs och Embraers teknikutvecklings­centrum i Gavião Peixoto där det nya Gripenplanen NG kommer att utvecklas. Kungen träffade även unga svenska entreprenörer verksamma i Brasilien för ett rundabordssamtal på svensk-brasilianska handelskammaren.

Drottningen stod värd för ett rundabordssamtal om samarbeten mellan svenska och brasilianska aktörer inom äldre- och demensvård. Drottningen besökte också sjukhuset Pérola Byington.

Torsdag 6 april

Under torsdagen är Kungaparet i Brasilia för att delta i en lunch med presidentparet Temer samt delar av den brasilianska regeringen.

På programmet står även ett besök hos svenska ambassaden samt Centro de Atendimento Integrado 18 de Maio som är ett mottagningscenter för barn som fallit offer för sexuellt våld där Childhoods metodologi används.

Vistelsen i Brasilia avslutas med ett besök på Högsta domstolen där fokus är den permanenta kommissionen för barnfrågor som ska inrättas.

Till toppen