Kungaparet och Kronprinsessan vid församlingsafton

I veckan hölls årets första församlingsafton i Bernadottebiblioteket. Medlemmar ur Kungl. Hovförsamlingen hälsades välkomna av Kungaparet och Kronprinsessan. Kvällens ämne var Svenska kyrkans internationella arbete.

Under församlingsaftonen i Bernadottebiblioteket.

Under församlingsaftonen i Bernadottebiblioteket. Foto: Kungahuset.se

Kungl. Hovförsamlingen är en församling inom Svenska kyrkan vars medlemmar består av Kungafamiljen, de som har eller har haft anställning vid Kungl. Hovstaterna eller Kungl. Staberna och deras familjer. Slottskyrkan är församlingskyrka för de kring 500 medlemmarna.

Kungaparet och Kronprinsessan välkomnar. I bakgrunden syns pastor Michael Bjerkhagen och överhovpredikant Johan Dalman.

Kungaparet och Kronprinsessan välkomnar. I bakgrunden syns pastor Michael Bjerkhagen och överhovpredikant Johan Dalman. Foto: Kungahuset.se

Två gånger per år bjuds det in till församlingsafton i Bernadottebiblioteket där Kungaparet deltar regelbundet och är värdar. Vid dessa tillfällen hålls alltid ett föredrag om något aktuellt ämne och hovorganist Mary Ljungquist Hén arrangerar den musikaliska inramningen.

Hovsångerskan Hillevi Martinpelto sjöng under kvällen.

Hovsångerskan Hillevi Martinpelto sjöng under kvällen. Foto: Kungahuset.se

Under onsdagskvällen hölls årets första sammankomst. Pastor Michael Bjerkhagen hälsade välkommen och berättade inledningsvis att det nu går att betala kollekt via swish och han påminde om kyrkovalet den 17 september.

Aftonens föredragshållare var Erik Lysén, chef för Svenska kyrkans internationella arbete, och han berättade om organisationen och om deras arbete.

Svenska kyrkan har en lång tradition av hjälparbete. Svenska kyrkans mission bildades 1874 som en del av Svenska kyrkan och Lutherhjälpen kom till efter andra världskriget. I april 2008 samlades de båda verksamheterna under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. I dag arbetar man dels med humanitärt katastrofarbete och finns på plats vid stora katastrofer, dels med långsiktigt biståndsarbete med projekt inom jordbruksutveckling, jämställdhet och fredsbevarande arbete.

Kungl. Hovförsamlingens församlingsaftnar äger alltid rum i Bernadottebiblioteket. I Bernadottebiblioteket förvaras de kungliga boksamlingarna. Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar.

Kungl. Hovförsamlingens församlingsaftnar äger alltid rum i Bernadottebiblioteket. I Bernadottebiblioteket förvaras de kungliga boksamlingarna. Här finns cirka hundratusen böcker som har tillhört våra Bernadottekungar och deras drottningar. Foto: Kungahuset.se

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen (Action by Churches Together) som består av fler än 143 biståndsorganisationer från länder över hela världen. Genom dem finns man bland annat på plats i de stora flyktinglägren på Afrikas horn, i grannländerna kring Syrien och bland internflyktingar i Irak. Genom ACT-alliansen har man även möjlighet till samarbeten över religionsgränser, man ser möten och samtal över dessa gränser som ett sätt att öka möjligheten för människor att leva i fred.

Erik Lysén berättar om Svenska kyrkans internationella arbete.

Erik Lysén berättar om Svenska kyrkans internationella arbete. Foto: Kungahuset.se

I en katastrof går Svenska kyrkans stöd först till akuta insatser, som mat, vatten och tak över huvudet. Men redan från början har de också ett långsiktigt perspektiv. Målet med alla katastrofinsatser är att människor som drabbats ska återfå hopp, värdighet, och ett psykiskt och socialt välbefinnande. Bland andra insatser ser man till att skapa mötesplatser och aktiviteter för barn och unga.

Efter Erik Lyséns föredragning bjöds det på kaffe med dopp och tid för samtal.

Kaffestund.

Kaffestund. Foto: Kungahuset.se

Under kvällen framförde hovsångerskan Hillevi Martinpelto, ackompanjerad av hovorganist Mary Ljungquist Hén, Våren av Edvard Grieg, Laudate Dominum av Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Maria av Franz Schubert och Panis Angelicus av César Franck.

Församlingsaftonen i Bernadottebiblioteket avslutades med en andakt ledd av överhovpredikant Johan Dalman och pastor Michael Bjerkhagen. Bland psalmerna som sjöngs fanns Jesus för världen givit sitt liv av Lina Sandell.

Kungl. Hovförsamlingens pastor Michael Bjerkhagen.

Kungl. Hovförsamlingens pastor Michael Bjerkhagen. Foto: Kungahuset.se

Lina Sandell (1832–1903) är känd för sina sånger och har bland annat skrivit psalmerna Blott en dag, Tryggare kan ingen vara och Bred dina vida vingar. Michael Bjerkhagen berättade att prinsessan Eugénie och Lina Sandell var goda vänner. De delade konstnärliga intressen, led båda av vacklande hälsa, hade intresse för filantropi och var djupt troende.

Så här skrev Lina Sandell om ett möte på slottet “ … Allt är så hjärtligt och enkelt att man inte alls tänker på att man är innanför ett kungaslotts murar. Efter att ha druckit kaffe och samtalat, hålls en bibeltimme av en lärare … Kvällen avslutas med bön och sång, och det är rörande att se prinsessans glädje och tacksamhet mot Herren, som har gett henne en sådan frihet.”

Citatet är hämtat ur boken Lina Sandell – Blott en dag, av Astri Valen-Sendstad.

Drottningen i samtal med bordsgrannar.

Drottningen i samtal med bordsgrannar. Foto: Kungahuset.se

Kungl. Hovförsamlingen

Formellt grundades församlingen 1604 av Karl IX, men alltsedan 1200-talet har man firat gudstjänster på Kungliga slottet. Hovförsamlingen växte fram under den tid på 1500-talet då hovet flyttade mellan de kungliga slotten, men började ta form först under hertig Karls tid på 1590-talet.

Dess nuvarande moderna organisation, snarlik övriga församlingar inom Svenska kyrkan, fick den under 1970-talet på initiativ av Prinsessan Christina, Fru Magnuson.

Kaffestund.

Foto: Kungahuset.se