Kungaparet närvarade vid Kungl. Vetenskaps­akademiens högtids­sammankomst

Fredagen den 31 mars närvarade Kungaparet vid Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst som hölls på Konserthuset i Stockholm.

Ola Ejdrén tar emot Beijerstiftelsens Lärarpris.

Ola Ejdrén tar emot Beijerstiftelsens Lärarpris. Foto: Markus Marcetic, ©Kungl. Vetenskapsakademien

Under högtidssammankomsten delade Kungen ut ett flertal priser, bland dem Göran Gustafssonpriset och Beijerstiftelsens Lärarpris.

Göran Gustafssonpriset

Priserna utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien, som också överlämnar prisen.

2017 års Göran Gustafssonpriser tilldelas professor Robert Berman, Chalmers tekniska högskola (matematik), professor Val Zwiller, KTH (fysik), professor Anja-Verena Mudring, Stockholms universitet (kemi), professor Claudia Köhler, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala, (molekylär biologi), och professor Henrik Ehrsson, Karolinska Institutet (medicin).

Beijerstiftelsens Lärapris

Beijerstiftelsens lärarpris ges till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO.

Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne tilldelades i år fyra framstående lärare i matematik, kemi, biologi och NO. Den gemensamma prismotiveringen lyder ”för entusiasm, engagemang och utvecklingsarbete som har lett till att elevernas intresse för och kunskap inom matematik och naturvetenskap har ökat”.

2017 års priser tilldelades Anna Efremova, Täby Friskola (matematik), Carolin Lysell, KLARA Norra gymnasium i Stockholm (kemi), Lennart Wallstedt, Platengymnasiet i Motala (biologi) och Ola Ejdrén, Lars-Erik Larsson-gymnasiet i Lund (NO).

Efter prisutdelningen hölls en middag på Nordiska museet.

Kungl. Vetenskaps­akademien

Kungl. Vetenskapsakademien instiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.