Prins Daniel vid Prins Daniels Entreprenörsdag

Torsdagen den 30 mars deltog Prins Daniel i Prins Daniels entreprenörsdag. För tredje året samlades unga entreprenörer från hela landet till en inspirationsdag arrangerad av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Prins Daniels Fellowship.

Prins Daniel anländer till Entreprenörskapsdagen 2017.

Prins Daniel anländer till Entreprenörskapsdagen 2017. Foto: Erik Cronberg

Runt hundra unga entreprenörer hade bjudits in till Prins Daniels entreprenörsdag som hölls på IVA i Stockholm. Syftet med dagen var att inspirera unga entreprenörer, bygga nätverk och gemensamt diskutera erfarenheter och upplevelser av att vara entreprenör. Lina Gebäck, Jacob de Geer, Ashkan Pouya och Elin Kling var några av de erfarna entreprenörer som fanns på plats under dagen och som fungerade som inspiratörer.

I Wallenbergssalen hälsade Prins Daniel alla välkomna och sa:

Under eftermiddagen hölls sedan rundabordssamtal där de unga entreprenörerna tillsammans med inspiratörer talade kring ämnen som internationalisering, ägarskap och styrelsefrågor.

Många pratar om att skapa arbets­tillfällen men få pratar om vilka som verkligen gör det – ni entreprenörer.

[ ... ] Det har aldrig varit lättare att starta företag, att nå ut och varit billigare att marknadsföra sig. Trots det är det allt för många unga som inte tar steget på grund av rädslan att misslyckas.

Därför är jag glad över att tillsammans med IVA, våra inspiratörer, mentorer och våra finansiärer kunna köra programmet Prins Daniels Fellowship där vi bland annat låter elever vid gymnasie­skolor träffa inspiratörer.

H.K.H. Prins Daniel

Prins Daniel och Marcus Wallenberg under eftermiddagens samtal. Prins Daniels entreprenörsdag startade 2014 för att öka intresset för entreprenörskap.

Prins Daniel och Marcus Wallenberg under eftermiddagens samtal. Prins Daniels entreprenörsdag startade 2014 för att öka intresset för entreprenörskap. Foto: Erik Cronberg

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Om IVA

IVA bildades 1919 och är Sveriges näst yngsta akademi. 1916 diskuterades i riksdagen behovet av ett statligt forskningsinstitut med fokus på bränsle- och kraftfrågor. Uppdraget breddades dock snabbt till att omfatta all teknisk-vetenskaplig forskning och 1919 hade Kungl. Ingenjörsvetenskaps­akademien sitt första möte i lokalerna på Grev Turegatan i Stockholm.