Högtidliga audienser på Kungl. Slottet

Torsdagen den 30 mars tog Kungen emot fyra nyutnämnda utländska ambassadörer på Kungl. Slottet vid högtidliga audienser.

Vietnams ambassadör Thi Phuong Dung Doan anländer till Kungl. Slottet.

Vietnams ambassadör Thi Phuong Dung Doan anländer till Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

De nyutnämnda ambassadörerna är Ecuadors ambassadör Lautaro Pozo Malo, Vietnams ambassadör Thi Phuong Dung Doan, Serbiens ambassadör Dragan MomCilovic och Norges ambassadör Christian Ulrik Syse.

Kungen vid Östra valvet på väg till Bernadottevåningen och Östra åttkantiga kabinettet där ambassadörerna tas emot.

Kungen vid Östra valvet på väg till Bernadottevåningen och Östra åttkantiga kabinettet där ambassadörerna tas emot. Foto: Kungahuset.se

Ecuadors ambassadör Lautaro Pozo Malo med kreditivbrevet.

Ecuadors ambassadör Lautaro Pozo Malo med kreditivbrevet. Foto: Kungahuset.se

Vid ceremonin lämnar ambassadörerna sina kreditivbrev, ett dokument från respektive statschef till Kungen, som efter överlämnandet ger dem formell rätt att verka i Sverige.

De högtidliga audienserna följer en gammal ceremoni. Ambassadören hämtas i en av Hovstallets vagnar på Utrikesdepartementet och körs till Kungliga slottet. Under cirka femton minuter för Kungen och ambassadören ett enskilt samtal.

Norges ambassadör Christian Ulrik Syse.

Norges ambassadör Christian Ulrik Syse. Foto: Kungahuset.se

Serbiens ambassadör Dragan MomCilovic tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth.

Serbiens ambassadör Dragan MomCilovic tillsammans med UD:s introduktör Bertil Roth. Foto: Kungahuset.se

Den kungliga militärmusiken ger ceremonin en värdig inramning.

Den kungliga militärmusiken ger ceremonin en värdig inramning. Foto: Kungahuset.se

Grenadjärvakten i Östra trapphallen.

Grenadjärvakten i Östra trapphallen. Foto: Kungahuset.se