Kungen delade ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till C2 Management

Onsdagen den 29 mars överlämnade Kungen Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016 till C2 Management.

Kungen överlämnar utmärkelsen Svensk Kvalitet till C2 Managements styrelseordförande Håkan Nilsson och vd Lars Nilsson.

Kungen överlämnar utmärkelsen Svensk Kvalitet till C2 Managements styrelseordförande Håkan Nilsson och vd Lars Nilsson. Foto: Johan Jeppsson/IBL

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2016 tilldelas C2 Management. Det är 25:e året i rad som Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) delar ut utmärkelsen till föredömliga organisationer som långsiktigt och systematiskt utvecklat sitt kvalitets- och förbättringsarbete.

C2 Management får priset bland annat för att de ”praktiserar ett tydligt och engagerat ledarskap. En påtaglig kvalitetskultur finns hos engagerade och delaktiga medarbetare. Eget ansvar, intresse att utvecklas och att bidra till en kreativ och sund arbetsmiljö där teamet lyckas tillsammans, stödjs av såväl etablerade metoder som nytänkande. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Kommunikation och informationsspridning inom organisationen är rak och omedelbar.”

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ) delar sedan 1992 årligen ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Syftet är att lyfta fram goda exempel på kvalitetsutveckling i Sverige.