Kronprinsessan i möte med UD

Onsdagen den 29 mars hade Kronprinsessan möte med experter från Utrikesdepartementet för att få fördjupad kunskap om Japan inför resan dit, den 18–21 april.

Kronprinsessan tillsammans med Per Sjönell och Klas Molin från UD.

Kronprinsessan tillsammans med Per Sjönell och Klas Molin från UD. Foto: Kungahuset.se

Resan syftar till att fördjupa Kronprinsessans arbete inom hållbarhet, havs- och fiskefrågor. Det är frågor som Kronprinsessan i egenskap av ambassadör för FN:s globala hållbarhetsmål valt att särskilt fokusera på.

Kronprinsessan FN-ambassadör för globala mål

Kronprinsessan är en av 17 ambassadörer som utsetts att delta i Sustainable Development Goals (SDG) Advocacy Group. Gruppens uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.