Kungen i möte med Ungt Ledarskaps stipendiekommitté

Tisdagen den 28 mars höll Ungt Ledarskaps stipendiekommitté möte på Kungl. Slottet för att utse årets Kompassrosstipendiater. Kungen är hedersordförande i kommittén.

Under mötet på Kungl. Slottet.

Under mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet delas årligen ut till unga ledare som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft.

Ungt Ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.