Drottningen i möte med World Childhood Foundation

Tisdagen den 28 mars deltog Drottningen i World Childhood Foundations styrelsemöte som hölls på Kungl. Slottet.

Vid mötet på Kungl. Slottet.

Vid mötet på Kungl. Slottet. Foto: Kungahuset.se

World Childhood Foundation

Drottningen är World Childhood Foundations grundare och hedersordförande. Childhoods arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter och är religiöst och politiskt oberoende. Childhood har kontor i Sverige, Brasilien, Tyskland och USA och ger stöd till ungefär 100 projekt i 16 länder.