Kungen inviger STF Abiskojaure fjällstuga

Lördagen den 25 mars invigde Kungen tillgänglighets­anpassningen av STF Abiskojaure fjällstuga, 14 kilometer in på Kungsleden i Abisko Nationalpark.

Kungen vid invigningen av den tillgänglighetsanpassade fjällstugan i Abiskojaure. Här tillsammans med Nannie Fredriksson, Johan Steirud och Maria Johansson som ”testbodde” fjällstugan natten före invigningen.

Kungen vid invigningen av den tillgänglighetsanpassade fjällstugan i Abiskojaure. Här tillsammans med Nannie Fredriksson, Johan Steirud och Maria Johansson som ”testbodde” fjällstugan natten före invigningen. Foto: STF

Vid Kungens 70-årsdag överlämnade länsstyrelserna och Svenska Turistföreningen en gemensam gåva i form av ett gåvobevis på ett fadderskap inom initiativet Stötta Kungsleden. Gåvan gick oavkortat till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaure fjällstuga.

Under lördagen hölls en invigningsceremoni vid Abiskojaure fjällstuga. Vid ankomsten till fjällstugan hälsade STF:s ordförande Peter Nygårds välkommen. Därefter berättade STF:s generalsekreterare Magnus Ling och Nannie Fredrikson, tillgänglighetskonsult, hur man anpassat fjällstugan.

Under en rundtur berättade Nannie Fredriksson om sitt arbete som tillgänglighetskonsult i projektet.

Under en rundtur berättade Nannie Fredriksson om sitt arbete som tillgänglighetskonsult i projektet. Foto: STF

Kungen höll tal och sa:

Naturen är till för alla. Men det betyder inte att den är lika tillgänglig för alla. För den som har en funktionsnedsättning kan det vara svårt att ta sig fram. Eller för den delen att kunna övernatta i en fjällstuga. [...]

Turismen till vårt land växer snabbt. Internationellt sett är framför allt natur-turismen på stark frammarsch. Kan vi då visa att vi arbetar framgångsrikt för att öppna upp den svenska naturen för fler – ja, då stärker det hela vårt land som besöksmål.

H.M. Konungen

Efter invigningsceremonin var det dags för en rundvandring på stugplatsen.

Kungen nyinviger STF:s stuga i Abiskojaure som nu är anpassad för funktionshindrade.

Kungen nyinviger STF:s stuga i Abiskojaure som nu är anpassad för funktionshindrade. Foto: STF

Tillgänglighets­anpassningen av STF Abiskojaure fjällstuga

Samtliga länsstyrelser har bidragit med 5 000 kronor vardera förutom Länsstyrelsen i Norrbotten som gått in med en summa av 150 000 kronor. STF har bidragit med motsvarande summa som länsstyrelserna i form av arbetsinsatser.

Det arbete som gjorts är bland annat: ramper mellan husen, tillgänglighets­anpassat dass, breddade dörrar, tillgänglighetsanpassad bastu, sängarna har anpassats så en rullstolsburen lättare kan komma i och ur sängen och brandlarm för hörselskadade har installerats.

Abiskojaurestugorna ligger intill sjön Abiskojaure och fjället Tjåmohas.

Abiskojaurestugorna ligger intill sjön Abiskojaure och fjället Tjåmohas. Foto: STF